Höganäs kommun Höganäs kommun

Snabbsök

Höganäs kommun
Start/Invånare/Utbildning & förskola/Grundskola/LERBERGSSKOLAN

Lerbergsskolan

Barn och elever som väljer Lerbergsskolan som förskola eller skola, erbjuds en trygg och harmonisk miljö. Personalen är både kompetent och behörig.


Vi har säkra förbindelser med våra närliggande områden och barn och ungdomar kan ta sig fram på fina cykel- och gångvägar. Skolan ligger centralt i Lerberget med underbar natur alldeles runt knuten. Förskolorna kan ibland se rådjuren ute på fälten.

Vi strävar efter att alla barn och ungdomar ska lära sig må bra genom vår profil: Hälsa, Idrott och Värdegrund. All forskning påvisar att fysisk aktivitet bidrar till välmåendet och inlärningsförmågan. Bättre insikter stärker självkänslan, ger fler kunskaper för livet och den positiva spiralen är igång.

Med utgångspunkt från individen vill vi skapa en modern skola där vi anpassar undervisning till livet utanför och efter skolan. Där ingår också teknisk utveckling. Via digital kommunikation (Devtalk) har vi en välutvecklad kanal mellan skola,elever och föräldrar. Den digitala tekniken och nya moderna metoder används inom både de praktiskt estetiska som de teoretiska ämnena.

Att välja Lerbergsenheten och Höganäs kommun är ett bra och klokt val.

Lerbergsskolan har:
Förskola
Förskoleklass och fritidshem
Grundskola år 1-9
Fritidsgård
Kommunintegrerat skolbibliotek.

Terminstider HT 2015 Lerbergsskolan
Skolan börjar ons 19 aug
Lovdagar mån 26 - fre 30 okt
Terminsavslutning fre 18 dec

Informationsbroschyr

Sidan uppdaterad 2 juli 2015

SJUKANMÄLAN

  • Lerbergsskolan
    042-33 75 59
    Lerbergsskolan

KONTAKT

Lerbergsskolan
Höganäs kommun Webbpolicy för webbplatsen