Höganäs kommun Höganäs kommun

Snabbsök

Höganäs kommun
Start/Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och avlopp/Kommunalt vatten och avlopp

Vi levererar & tar hand om ditt vatten

Höganäs producerar inget eget kommunalt vatten.

Det kommunala dricksvattnet hämtas från sjön Bolmen i Småland och leds via Ringsjöverket och Örbyfältet i Helsingborg till Höganäs.

I Höganäs finns ett modernt kommunalt reningsverk som renar avloppsvattnet från alla tätorter och en del av landsbygden.

Avloppsvatten behöver tas om hand i avloppsnät och reningsanläggningar för att det inte ska skada miljön eller orsaka förödande epidemier.

Brunnslock
 
Vi levererar
kvalitetssäkrat dricksvatten till invånare och näringsliv i tätorterna och delar av landsbygden.

Vi samlar också upp och renar avloppsvatten från alla som är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer om vårt kommunala vatten, avloppsrening och praktisk information genom att klicka i menyn till vänster.

Sidan uppdaterad 17 april 2015

KONTAKT

 • VA-avdelningen
  Teknik- och fastighetsförvaltningen
  042-33 72 36
  Fax: 042-33 74 73

  Journummer
  Vatten- och avloppsledningar
  042-33 72 41 (kontorstid),
  042-34 36 00 (ej kontorstid)

Höganäs kommun Webbpolicy för webbplatsen