Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Företagare Nyhetsarkiv Arbetsförmedlingens prognosseminarium för arbetsmarknaden i Skåne

Arbetsförmedlingens prognosseminarium för arbetsmarknaden i Skåne

Tisdagen den 5 september anordnade Arbetsförmedlingen tillsammans med Höganäs kommuns arbetsmarknadsenhet ett seminarium där framtidens utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden presenterades.

Från vänster: Dag Richardsson, VD Höganäs Verkstad, Ulrika Eliasson, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen, Erik Juelsson, personalansvarig Höganäs AB.

Enligt prognosen kan vi se fram emot en fortsatt högkonjuktur, detta mycket på grund av att resten av världen har en stark tillväxt. Ändå förväntas arbetslösheten att öka något till strax under 10%, i Höganäs ligger arbetslösheten på 5,3%. Samtidigt finns det stor brist på kompetens inom många brancher, utav 190 olika yrken har man identifierat att det finns en kompetensbrist inom 129. Framför allt inom byggindustrin, den offentliga sektorn och vården, samt kvalificerade yrken inom Industrin har svårt att hitta rätt kompetens.

Dag Richardsson var på plats och pratade om arbetsmarknaden utifrån industrins och Höganäs Verkstads perspektiv. Han berättade att de och många andra industriföretag står inför stora pensionsavgångar och är i stort behov av rätt personal med rätt kompetens, vilket de jobbar med på olika sätt. De har ett nära samarbete med skolan och erbjuder gärna praktikplatser till dem som verkligen visar att de vill och de jobbar också med språkpraktik för nyanlända. Han berättade ockå om Industrin - din framtid, som näringslivsavdelningen i Höganäs kommun tillsammans med skolan och industriföretagen i Höganäs anordnar den 25 oktober. En eftermiddag som ska visa ungdomar i nionde klass möjligheterna som finns inom industrin som ett stöd inför sitt kommande gymnasieval. Vill ni veta mer om Industrin - din framtid kontakta näringslivsutvecklare Josefine Marklund.

Sidan uppdaterad 5 september 2017