Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Företagare Jobba i Höganäs kommun

Jobba i Höganäs kommun

På dessa sidor om den lokala arbetsmarknaden i Höganäs får du både information om lediga jobb, generell information om du är mellan arbeten, ny i samhället eller söker möjlighet att göra praktik eller skriva uppsats.

Att jobba kommunalt

Här hittar du lediga jobb inom Höganäs kommun

Som lokal arbetsgivare är Höganäs kommun störst med cirka 1800 anställda och erbjuder ansvarsfulla och meningsfulla jobb inom ett brett spektra. Hos oss ges du möjlighet att utvecklas, byta arbetsuppgifter och göra karriär. Närheten mellan våra avdelningar och mellan förvaltning och politik skapar stimulerande arbetsmiljöer.

Att arbeta kommunalt innebär att arbeta nära människor och människors vardag. I många fall är vi människors vardag; i skolan, på vårdboendet och i hemvården.

 Om du är intresserad av att arbeta hos oss, kan du hålla utkik efter de lediga tjänster vi annonserar ut. Du kan även anmäla dig som timvikarie i Vikariebanken. Rekryterings- och bemanningsenheten Kullabemanning samordnar via Vikariebanken anställningar och vikarier inom vård, skola och omsorg, förskola, städ samt kök.

Är du intresserad av att arbeta med barn och lärande?

Vi bad några av våra medarbetare välja ett ord och beskriva vad just detta ord betyder för dem i deras arbete. Se filmen Hela barnet, hela vägen.

Under hösten och vintern har ett antal förskollärare och förskolechefer i kommunen gått förskolelyftet för att dokumentera, följa upp och utvärdera förskolans verksamhet. Se filmen om förskolelyftet

Höganäs kommun som arbetsgivare:

Vår personalpolicy grundar sig i kommunens övergripande mål och syftar till att behålla, utveckla och locka till sig nya medarbetare. Vi tycker det är viktigt att:

  • stimulera och stödja de anställda och låta de anställda utnyttja sin kompetens och utvecklas.
  • lyssna på och ta tillvara de anställdas synpunkter och engagemang.
  • ha ledare som uppfattar sig och uppfattas som goda lagledare som uppmuntrar goda arbetsinsatser.
  • ha en aktiv personalpolitik där beslut, handlingsplan, genomförande och resurser följs åt.
  • lönen speglar den anställdes kompetens, arbetsresultat, ansvar och utveckling.  Läs mer om kommunens personalpolicy:

Introduktion för nyanställda

Som nyanställd i Höganäs erbjuds du, förutom ett personligt utformat program för introduktionen på din avdelning, en kommunövergripande introduktionsdag där du får träffa andra nya medarbetare i kommunen.

Mångfald

Vi ser det som naturligt och utvecklande med anställda i olika åldrar, med jämn könsfördelning och med olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund. Mångfald ingår som en naturlig och integrerad del i det vardagliga arbetet inom all vår verksamhet.

 Läs mer om kommunens mångfalds- och jämställdhetsarbete:

Friskvård och arbetsmiljö

Friskvård är en investering och vi vill stimulera all vår personal till att delta i aktiviteter. Kommunen har en friskvårdsansvarig och de anställda har bidrag till friskvårdsaktiviteter (1500 kr/år).

Dessutom ska chefer och arbetsledare i vår organisation ha kompetens att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Läs mer om kommunens arbete med friskvård och arbetsmiljö:

Om ledarskap - ur våra ledarkriterier:

Vi vill att våra ledare är ödmjuka, toleranta och har självklart rätt kompetens för sina uppgifter. De ska vägleda och stimulera medarbetarna, bidra till att laganda, engagemang och arbetsglädje. Ledarna förbättrar sin verksamhet tillsammans med medarbetarna!

Kommunen är medveten om ledares behov av stöd och kontaktytor. Förutom gemensamma utbildningar har vi har ett uppskattat Ledarforum två gånger per år, då ledare inom kommunen träffas, kompetensutvecklas och utbyta idéer. 

Familjen Helsingborgs traineeprogram

- en del av Höganäs strategiska tänkande

Vi satsar inför framtiden och erbjuder som en del av Skåne Nordväst och Familjen Helsingborg ett traineeprogram för nyutexaminerade studenter vid högskolor och universitet. Syftet med programmet är att främja rekrytering och återväxt på ledar- och specialistbefattningar inom olika verksamheter. Genom att samarbeta med andra kommuner skapas en gemensam arbetsmarknad som kan leda till ökad rörlighet och utveckling i regionen.

Läs mer om Familjen Helsingborgs traineeprogram.

Sidan uppdaterad 3 februari 2017

Kontakt

  • Näringslivsavdelningen

    Centralgatan 20
    263 82 Höganäs