Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Kommun och politik

Bli delaktig i det som händer

För att göra det enkelt för dig att vara en aktiv och engagerad invånare förklarar vi kommunens organisation och roller på dessa sidor. Saknar du någon information så tveka inte att kontakta oss.

Här finns bland annat information om hur Höganäs kommun styrs. Du kan läsa om kommunens olika förvaltningar, bolag och politiker. Du får även insyn i politiska handlingar och om dina möjligheter att påverka kommunen samt kan ta del av den kommunala författningssamlingen och statistik.

Visste du att

I Sverige finns det 290 kommuner. De ansvarar för en mycket stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa av verksamheterna är kommunen skyldig att ha enligt lag, medan andra är frivilliga och beslutas av de lokala politikerna.

Sidan uppdaterad 18 september 2017

Kontakt

  • Höganäs kommun
    042-33 71 00
    Fax: 042-34 99 16

    Centralgatan 20
    263 82 Höganäs