Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nedan hittar du alla nyheter som publicerats på förstasidan för huvudingång invånare.

 • Anställda på Höganäs kommun erbjuds förmånscykel

  Höganäs kommun arbetar aktivt med att vara en arbetsgivare i framkant. Vi är nu den första kommunen i Skåne som erbjuder tillsvidareanställda i Höganäs kommun, Höganäs omsorg, Höganäshem och Höganäs Energi att hyra en eller två cyklar genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. Att välja cykel som transportmedel är bra både för miljön och ur ett hälsoperspektiv.

  Publicerad 20 juni 2018
 • Ändrad sophämtning med anledning av midsommar

  På midsommarafton hämtas inga sopor. Istället tidigareläggs sophämtningen med en dag, till den 21 juni 2018.

  Publicerad 18 juni 2018
 • Avrådan från bad tas bort på de flesta badplatser

  Eftersom vi inte kunde rena avloppsvattnet fullt ut på grund av strömavbrottet i förra veckan, avråder vi för närvarande från bad på vissa badplatser i kommunen.

  Publicerad 15 juni 2018
 • Vad beslutade kommunfullmäktige?

  På det extrainsatta kommunfullmäktige den 14 juni 2018 fattades beslut om att godkänna kommunens köp av Örestrand samt försäljning av fastighet ute i Outletområdet.

  Publicerad 14 juni 2018
 • Egenavgiften för färdtjänstresor höjs den 1 juli

  Den 1 juli 2018 höjs egenavgiften med cirka fem kronor per resa. Egenavgiften har varit oförändrad sedan 2014. Socialnämnden beslöt den 4 juni 2018 att höja egenavgiften för färdtjänstresor med i genomsnitt 4,7 procent, cirka fem kronor per enkelresa.

  Publicerad 14 juni 2018
 • Var försiktig med matrester från din utlandsresa så att den afrikanska svinpesten inte sprider sig hit

  Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt av dem.

  Publicerad 13 juni 2018
 • Årets vinnare av kultur-, idrotts- och hederspris

  Kultur- och fritidsutskottet har beslutat vilka som ska få kommunens kultur-, idrotts- och hederspris för 2018.

  Publicerad 13 juni 2018
 • Flytt av "Vita Villan"

  ”Vita Villan” i Höganäs är ett särskilt boende med psykiatri inriktning. Verksamheten bedrivs i en äldre byggnad med små lägenheter och trånga gemensamhetsutrymmen.

  Publicerad 11 juni 2018
 • I sommar reser högstadie- och gymnasieelever gratis i Skåne

  Regeringen har beslutat att alla Sveriges ungdomar som vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska kunna resa gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet. Även grundsärskolan, årskurserna 6 till 10 i specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan samt asylsökande i dessa årskurser får sommarlovsbiljetten.

  Publicerad 11 juni 2018
 • Eldningsförbud i kommunen

  På grund av det varma och torra vädret är risken för brand i skog och mark mycket stor. Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV, har infört ett brandförbud i hela nordvästra Skåne och det gäller tills vidare.

  Publicerad 8 juni 2018
 • Strömmen tillbaka i hela Höganäs kommun

  Här uppdaterar vi information som rör våra kommunala verksamheter. Frågor och aktuell information kring strömmen hänvisar till Höganäs Energi och Öresundskraft.

  Publicerad 7 juni 2018
 • Sammanfattning av kommunstyrelsens möte

  Har du hört att Flexlinjen fortsätter att vara gratis för alla invånare även 2019? Om trygghetsboendet som kan bli verklighet i Viken? Eller att kommunen säljer småhustomter vid Steglinge? Allt stämmer! Det är några av de 26 ärenden som diskuterades när kommunstyrelsen hade sitt sista möte innan sommarledigheten den 7 juni 2018.

  Publicerad 7 juni 2018
 • Höganäs kommun ansöker återigen om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning av vin

  Mot bakgrund av riksdagens beslut om att ge regeringen i uppdrag att se över lagstiftningen så att den möjliggör gårdsförsäljning av alkohol i begränsad omfattning, ansöker Höganäs kommun återigen om att under en begränsad period få bli pilotkommun för gårdsförsäljning av vin.

  Publicerad 7 juni 2018
 • Konstupplevelser på cykelturen längs Kattegattleden

  (X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Projektet startade sommaren 2017 då ett trettiotal konstnärer tog plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapade platsspecifika konstverk efter leden.

  Publicerad 7 juni 2018
 • DNA-märkning på Vikenskolan

  Tisdagen den 5 juni 2018 startade arbetet med att DNA-märka kommunens ägodelar. Märkningen startade på Vikenskolan och kommer att följas upp med de övriga skolorna.

  Publicerad 5 juni 2018
 • Var försiktig med studsmattor när det är väldigt varmt ute

  I Tivoliparken i Höganäs finns studsmattor - som blir väldigt varma av solen. Undvik dem när dagarna är så varma som nu. Det gäller generellt även på alla lekplatser. Känn gärna efter innan ditt barn börjar leka på studsmattor eller lekplatser så att de inte är för varma.

  Publicerad 1 juni 2018
 • Fåtal platser kvar till sommaridrottsskolan

  Sommaridrottsskolan hålls vecka 26 och 27. Många har anmält sitt intresse men några platser finns kvar. Anmäl ert intresse till Anneli Junge på This is an email address

  Publicerad 1 juni 2018
 • Äventyrets förskola invigdes igår

  Invigningen av Äventyrets förskola i Sjöcrona bjöd på vacker sång av de stora barnen, det hölls rundvandring och avslutningsvis bjöds det på tårta.

  Publicerad 1 juni 2018
 • Dagverksamheten flyttar till nya större lokaler

  På grund av flytten kommer det att vara stängt under vecka 23. Den 11 juni 2018 öppnar verksamheten upp igen i de nya lokalerna på Storgatan i Höganäs.

  Publicerad 31 maj 2018
Föregående1234

Sidan uppdaterad 17 maj 2018

Kontakt