Avrådan från bad tas bort på samtliga badplatser - hoganas.se
Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Avrådan från bad tas bort på samtliga badplatser

Avrådan från bad tas bort på samtliga badplatser

Eftersom vi inte kunde rena avloppsvattnet fullt ut på grund av det stora strömavbrottet som drabbade kommunen under vecka 23 2018, har vi tidigare avrått från bad på vissa badplatser i kommunen. Nu tas avrådan bort och det är fritt fram att bada.

Uppdatering 2018-06-21 klockan 10.40
Det nya provet som togs på fredagen den 15 juni visar på bra resultat. Miljöavdelningen avråder därför inte längre från bad. Därmed är det fritt fram att bada på alla badplatser i kommun.

Uppdatering 2018-06-15 klockan 09.00

Provsvaren på badvattnet har nu kommit och de visar bra värden i vattnet på de flesta badplatser och det är alltså säkert att bada nu. Dock är det fortsatt höga halter bakterier i Strandbaden och där gäller fortsatt avrådan från bad. På Vikens havsbad, Brygga Nyhamnsläge och Farhultsbaden är vattnet just nu klassat som tjänligt med anmärkning, vilket innebär att bakteriehalterna är något förhöjda, men det är inte farligt för hälsan att bada där. På fredag den 15 juni 2018 kommer nya prover att tas på dessa fyra bad. Svaren på de nya proverna kommer i nästa vecka.

Uppdatering 2018-06-13 klockan 11.00
Svar på vattenprover kommer på fredag den 15 juni 2018.

Uppdatering 2018-06-08 klockan 16.05
Våra kollegor på VA-avdelningen och miljöavdelningen har nu undersökt vilka pumpstationer som hade problem vid strömavbrottet igår.

Vi kan nu berätta att följande badplatser är okej att bada vid: Arilds kallbad, Gräsa brygga och Vikens havsbad inklusive Golfbanegränd.

På hela norra sidan av Kullaberg, från Ablahamn till Arild och i Viken bedömer miljöavdelningen att baden bör vara okej. Vi kan inte garantera att badvattnet är bra på dessa ställen, men risken är mindre än på övriga bad i kommunen.

Vid övriga badplatser kan vi inte garantera att badvattnet är okej, så därför avråder vi fortsatt mot bad på dessa badplatser.

Sidan uppdaterad 21 juni 2018