Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Det här gäller för att ordna en valborgsmässobål

Det här gäller för att ordna en valborgsmässobål

För att valborgsmässoafton ska gå säkert till vid tändning av bål så bör du tänka på flera saker ur säkerhetssynpunkt. Det är också viktigt att veta att den som tänder elden är också ansvarig för elden och ska också släcka den. Därför är det viktigt att en person med tillräckliga brandkunskaper ansvarar för säkerheten.


Det här gäller om du tänker ordna ett valborgsmässobål

  • Sök tillstånd hos polisen om du vill elda på allmän plats.
  • Placera bålet minst 75 meter från byggnader och inte under telefonledningar eller liknande.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. · Röken från bålet får inte driva in över bostäder och vägar.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning.
  • Se till att ha utrustning så att du kan släcka elden.

För arrangerade offentliga eldar på allmän mark måste du ha tillstånd av polisen.
Vad som räknas som offentlig tillställning hittar du här:

Använd bara rent bränsle i bålet
Brasan får av miljöskäl endast bestå av rent bränsle vilket innebär att inga bildäck, madrasser eller möbler och annat som kan innehålla skumgummimaterial, andra oljeprodukter eller skräp. Undvik också papper och kartonger eftersom de kan virvla upp i skyn när värmen stiget uppåt från elden och antända gräs eller byggnader långt från eldningsplatsen.

Hur du tänder
Om du inte kan tända direkt i riset är ett säkert sätt att använda vanlig tändvätska tillsammans med några torra vedträn. Det är mycket farligt att använda bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor – de kan ge allvarliga brännskador eller skada någon annan om vätskan stänker eller spills ut och antänds.

Glöm inte att söka igenom din rishög så att inte djur, som till exempel igelkottar, kaniner, harpaltar och småfåglar, har gömt sig där innan du tänder på. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge.

Här kan du se om det är eldningsförbud i kommunen
Från och med idag den 13 april 2018 kan det råda eldningsförbud i kommunen. Vi är i en period med stor risk för gräsbränder och därför är det viktigt att du respekterar eldningsförbudet som räddningstjänsten kan utfärda.

Här hittar du aktuella brandriskprognoser och eldningsförbud i Skåne nordväst

Det här gäller vid eldningsförbud
Räddningscheferna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

  • Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.
  • Du får lov att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.
  • Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Gasolgrill går också bra att använda.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Här kan du läsa mer om brandriskprognoser

Sidan uppdaterad 26 april 2018