Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Ansök om busskort/skolskjuts inför höstterminen

Ansök om busskort/skolskjuts inför höstterminen

Även om det är sommarlov så vill vi påminna våra ungdomar och föräldrar i Höganäs och Kullabygden att det är dags att ansöka om busskort. Nytt för i år är att busskorten hämtas ut på servicecenter som finns i stadshuset. Reglerna skiljer sig åt emellan grundskola och gymnasieskola och följande gäller:

Busskort grundskola
Elever som bor i Höganäs kommun och har långt till sin skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Rätt till skolskjuts har man om avståndet mellan hemmet och skolan i upptagningsområdet, räknat i faktisk väg, överstiger:

Förskoleklass, årskurs 0: 2,0 km
Grundskola, grundsärskola, årskurs 1-3: 2,0 km
Grundskola, grundsärskola, årskurs 4-6: 4,0 km
Grundskola, grundsärskola, årskurs 7-9 (10 på grundsärskola): 5,0 km

Ansökan behöver lämnas in senast den 1 augusti.

Här ansöker du för grundskola 

Om ansökan beviljas kan ni som har barn som åker Skånetrafikens linjetrafik hämta ut busskort från Höganäs kommuns servicecenter i Stadshuset från och med den 16 juli. Ni som har barn som åker med den upphandlade skolbussen kommer få besked om vilken hållplats som gäller per e-post.

Busskort gymnasieskola
Elever som väljer att gå i gymnasiet i en annan kommun, eller som går på Kullagymnasiet och har minst 6,0 km, faktisk väg, till skolan har rätt till busskort i form av läsårskort som gäller i hela Skåne med Skånetrafikens bussar och tåg.

För att få busskort måste du uppfylla följande villkor:

  • du måste vara under 20 år. Rätten till busskort upphör höstterminen det år du fyller 20 år
  • du ska gå i gymnasieskola eller Komvux
  • du ska ha rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • avståndet till skolan måste vara 6,0 km faktisk väg eller längre
  • du får inte samtidigt uppbära inackorderingstillägg.

Busskort för alla gymnasieelever hämtas ut på servicecentret i Höganäs Stadshus från och med den 2 augusti 2018.

Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare göra ansökan men du kan själv hämta ut ditt busskort, legitimation krävs. De första fem dagarna på terminen får du åka gratis enligt Skånetrafiken. Blir du av med kortet kostar det 300 kronor att få ett nytt, vänd dig då till servicecentret. Är du nyinflyttad och behöver busskort under terminen kan du göra en ansökan i e-tjänsten.

Senast den 1 augusti 2018 behöver vi ha fått in din ansökan för att du ska hinna få ditt busskort innan skolan börjar.

Här ansöker du för gymnasieskola 

Sidan uppdaterad 25 juli 2018