Dags att nominera till kommunens miljöstipendium - hoganas.se
Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Dags att nominera till kommunens miljöstipendium

Dags att nominera till kommunens miljöstipendium

Vet du någon som borde få Höganäs kommuns miljöstipendium? Känner du till ett företag, organisation eller person som gör stor skillnad för miljön? Då vill vi gärna att du nominerar den till Höganäs kommuns miljöstipendium.

Kommunfullmäktige delar ut ett miljöstipendium på 15 000 kronor varje år. Stipendiaterna ska vara verksamma inom Höganäs kommun och gjort framträdande insatser inom miljöområdet. Stipendiet kan fördelas på flera mottagare. Privatpersoner, företag eller organisation kan föreslå och nominera en stipendiat.

Nominera
Mejla din nominering till: This is an email address. Du kan också skicka in din nominering till: Höganäs kommun, miljöavdelningen, 263 82 Höganäs senast den 15 augusti 2018. Brevet och eposten ska vara märkt ”miljöstipendium”.

De fick stipendium 2017
Fjorårets miljöstipendium delades mellan tre föreningar; Hamnkommittén i Lerberget, Lerbergets segelsällskap och Kullens fiskarförening. 

Hamnkommittén i Lerberget som är en del av Lerbergets byamän ekonomisk förening, fick stipendiet för deras arbete med målsättningen att utveckla båtlivet i och kring Lerberget i balans med människa och natur. Föreningen har tagit fram en miljöplan som också är en del av hamnordningen. Praktiska exempel på miljöarbetet är att föreningen har byggt en ny spolplatta för båtbottentvätt och köpt in skrovskyddsdukar till båtarna för att förhindra beväxning utan kemikalier. Med åtgärder, aktiviteter och information möjliggör de miljövänlig skötsel för den enskilde båtägaren.

Lerbergets segelsällskap fick stipendiet för att de på ett aktivt sätt har integrerat miljöarbete i sin löpande verksamhet. Några exempel på Segelsällskapets miljöarbete är inköp av skrovskyddsdukar till båtarna, utbildning av klubbens instruktörer i Eco Driving, (sparsam körning) av följebåtar och användning av alkylatbensin och biologiskt nedbrytbar olja.

Kullens fiskarförening fick stipendiet för deras fleråriga arbete med öringen i kommunens bäckar, då främst Skäle- och Niagarabäcken, genom iläggning av sten, grus för lekbotten och trädplantering utmed Skälebäcken.

Klass 4A och 4B på Lerbergsskolan fick samtidigt ett hedersomnämnande för sitt engagemang mot plast i naturen.

Sidan uppdaterad 3 augusti 2018