Information om eldningsförbudet - hoganas.se
Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Information om eldningsförbudet

Information om eldningsförbudet

På grund av det varma och torra vädret är risken för brand i skog och mark extremt stor. Länsstyrelsen har infört eldningsförbud i hela Skåne och det gäller tills vidare. Tänk på att brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Uppdatering 13 augusti 2018 klockan 16.00
Från och med klockan 16.00 idag, 13 augusti, kommer det att bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

Mer information finns här

________________________________________

Fortsatt hög brandrisk i Skåne vecka 32

Länsstyrelsen i Skåne har idag, tisdagen den 7 augusti, meddelat att grilla på elgrill (och elektriskt stekbord på höga ben) är godkänt. Dock består den extrema brandrisken trots det regn som hittills fallit över Skåne lokalt. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för ändringar, beslut och dispenser när det gäller grill - och eldningsförbudet. Håll dig uppdaterad på Länsstyrelsens hemsida.

 

Rekordhög brandrisk i Skåne helgen vecka 31

Helgen vecka 31 råder extremt höga brandriskvärden i Skåne. Läget är extremt allvarligt och värdet är bland det högst uppmätta i Sverige. Det skriver MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Allmänheten uppmanas att iaktta stor försiktighet med all typ av eld. En liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser. Det handlar framför allt om att inte orsaka bränder i skog och mark, men också att inte orsaka händelser som gör att räddningstjänsten måste åka på onödiga utryckningar.

”Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat”, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB i pressmeddelandet.

Respektera regler som finns gällande eldningsförbud. 

Vad innebär eldningsförbudet?

Från och med den 25 juli klockan 16.00 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, även på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser och på egen tomt
  • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus

Eldning utomhus är inte tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.


Håll koll på brandrisken med mobilen
Brandrisk ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

Här hittar du mer information om totalförbudet

Information in english and other languages here

Sidan uppdaterad 14 augusti 2018