Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vad beslutade kommunfullmäktige?

Vad beslutade kommunfullmäktige?

På det extrainsatta kommunfullmäktige den 14 juni 2018 fattades beslut om att godkänna kommunens köp av Örestrand samt försäljning av fastighet ute i Outletområdet.

 

Försäljning av fastigheten Höganäs 33:43 i Tjörröd på Outletområdet.
Kommunfullmäktige beslutar alltså attgodkänna köpekontrakt avseende fastigheten mellan Jefast Förvaltning och Höganäs kommun. Jefast har tidigare haft som önskemål att förvärva den kommunägda fastigheten Tjörröd. Fastigheten har en area om cirka 16 000 kvadratmeter och köpeskillingen blev 3 200 000 kronor. Fastigheten är obebyggd och tillträde till fastigheten ska ske senast den 15 januari 2019.

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal i syfte att förvärva fastigheten Höganäs Lönnskog 1:36 (Örestrand).
Kommunfullmäktiges beslut innebär en aktieöverlåtelseavtalet mellan Derbo Förvaltning AB och Höganäs kommun. Fastigheten har en markareal på 10 271 kvadratmeter och är belägen i Strandbaden strax norr om Höganäs tätort. Omgivningen utgörs huvudsakligen av villabebyggelse och naturskönt rekreationsområde med fastighetsgräns i väster mot stranden och havet. På fastigheten finns fyra byggnader som upptar cirka en femtedel av ytan och som har använts som vandrarhem, hotell, restauranglokal respektive verksamhetslokaler. Fastigheten kan i framtiden användas både för bostadsändamål, verksamheter eller hotell.

Avsikten med förvärvet är att i första hand få kontroll över en strategisk fastighet. Kommunen har initierat en process i syfte att utveckla Höganäshamn. Detta i kombination med tidigare förvärv av Margreteberg ger kommunen unika möjligheter att utveckla hela kuststräckan och kommunen som bostads- och besöksdestination.

Kommunfullmäktige har avsatt 10 miljoner kronor per år för strategiska markförvärv. Vidare finns det 5,5 miljoner kronor i byggbonus. Dessa medel föreslås ianspråktas nu för finansiering av förvärvet av DerboÖstrand AB. Resterande del av köpeskillingen, 6 miljoner kronor, föreslås finansieras genom ianspråktagande av medel ur rörelse kapitalet.

Vill du veta mer, hittar du protokoll och kallelser till kommunfullmäktige här.

Sidan uppdaterad 19 juni 2018