Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Goda resultat för elever som gått ut klass nio i år

Goda resultat för elever som gått ut klass nio i år

Av de elever som i år gick ut nian från de kommunala grundskolorna var 93,8 procent behöriga till gymnasiet. 2017 var 90 procent behöriga till gymnasiet. Siffrorna är preliminära och kan komma att ändras när den slutgiltiga statistiken kommer i höst om en elev blir behörig till gymnasiet efter lovskolan.

- Siffrorna visar att det är marginella skillnader mellan de olika grundskolorna i andel behöriga till gymnasiet säger Carina Uvenfeldt, verksamhetsledare för grundskolorna. På exempelvis Jonstorpsskolan är 87,5 procent behöriga och på Vikenskolan och Lerbergsskolan är 98,1 procent av eleverna behöriga. Tornlyckeskolans andel elever som blir behöriga till gymnasiet ökar för femte året i rad från 73 procent till årets 91,4 procent fortsätter hon.

Skillnader i behörigheten syns mellan könen. 97 procent av flickorna och 90,9 procent av pojkarna är behöriga till gymnasiet.
- Glädjande kan vi se att pojkarnas resultat har förbättrats sedan föregående år då 84,4 procent av pojkarna var behöriga till gymnasiet säger Carina Uvenfeldt.

Sett över tid har pojkarnas behörighet varierat medan flickornas andel behöriga till gymnasiet stadigt har ökat från 91,3 procent 2014 till 97 procent i år. Årets meritvärde på 240,3 poäng är också en ökning jämfört med 2017 då meritvärdet var 225,1 poäng. Det är skillnader i pojkars och flickors meritvärde, pojkarna har 223,3 poäng och flickorna 258,7 poäng.
- Det vi kan se är att både pojkars och flickors meritvärde ökar och har gjort så sedan 2015. Jag vill tacka alla medarbetare som arbetat hårt och medvetet för att våra elever ska lyckas, säger Carina Uvenfeldt.

Sidan uppdaterad 6 juli 2018