Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Granskning av detaljplan i Mölle

Granskning av detaljplan i Mölle

Höganäs kommun bjuder in till granskning om detaljplan för Mölle 13:125 (SCA). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet bekräfta befintlig besöksanläggning, möjliggöra fler semesterstugor, öka tillgängligheten samt bevara befintlig stugbebyggelse och natur med kulturmiljövärden.

GRANSKNING
Granskningstiden pågår mellan den 15 januari till den 5 februari 2018. Handlingarna finns tillgängliga under granskningstiden på samhällsbyggnadsförvaltningen i Stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs och på vår hemsida här.

 

SYNPUNKTER
Under granskningstiden är du välkommen att ta del av förslaget och ställa frågor vis telefon, e-post eller boka tid för ett möte. Eventuella synpunkter på förslaget inlämnas enligt PBL 5 kap. § 19 skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till This is an email address. Rätten att överklaga kan annars gå förlorad.

MER INFORMATION
Kontakta planarkitekt Fredrik Zelmerlöw på 042-33 71 69 eller This is an email address

Sidan uppdaterad 12 januari 2018