Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Höganäs kommun informerar om kungörelse i bygglovsärende

Höganäs kommun informerar om kungörelse i bygglovsärende

Det har kommit in bygglovsansökningar till byggnadsnämnden som avviker från detaljplanen eller avser byggande utanför detaljplanerat område.

Handlingar i ärendet finns på samhällsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 8, stationshuset, måndag - fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Du som berörs av detta - till exempel ägare till fastighet och bostadsrätt samt hyresgäster och boende får nu tillfälle att lämna synpunkter eller överklaga fattat beslut skriftligen, senast måndagen den 20 december 2017.

Berörd fastighet: Lerberget 49:707
Ansökan om bygglov för uppdatering av belysningen kring Östra Lerbergets torg.

Skicka synpunkter till:
Byggnadsnämnden, Stationshuset 263 82 Höganäs.

Sidan uppdaterad 5 december 2017