Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Tips för att förebygga stöld och bedrägeri i hemmet

Ditt hem är din borg

Just nu pågår en våg av åldringsbrott i våra angränsande kommuner. Höganäs har ännu inte blivit drabbat men vi vill gärna att du är försiktig så att vi kan förebygga brott mot äldre invånare. Här kommer några tips och råd för att förebygga stöld och bedrägeri som sker i hemmet.

En obekant ringer på din dörr
Det vanligaste sättet att försöka vilseleda dig är att göra ett besök hos dig någon gång mitt på dagen. Det är ofta en eller två män som ringer på din dörr och påstår att de behöver gå in i ditt hem för att utföra en kontroll. Det kan vara kontroll av vatten, brandskydd, el, värme i bostaden eller anslutningen till din TV. De är klädda i arbetskläder och de kan ha utrustning som ser ut som mät-instrument för kontrollerna.

Det kan också vara kvinnor som ringer på och påstår att de arbetar för hemtjänsten och vill kontrollera att städningen är bra eller så vill de introducera ny personal. Det händer också att obekanta kvinnor som ringer på hävdar att de är läkare eller sjuksköterskor som vill göra en undersökning på dig i hemmet. De kan ha med sig utrustning för enkla undersökningar.
Det finns också de som vill sälja en äkta matta till dig och mattan de uppvisar är troligen egentligen en mycket billig matta.

Det som kan hända när du släpper in obekanta är att dessa kan stjäla kontanter och smycken eller få dig att avslöja personuppgifter eller kontouppgifter. När de har tillgång till dina personuppgifter och kontouppgifter kan du utsättas för bedrägeri.

 • Om du kan, ta med telefonen till dörren när du hör att det ringer på.
 • Om du öppnat dörren för en obekant person som vill in i din bostad för att kontrollera någonting så släpp inte in personen. Be dem återkomma senare och berätta att du avser att ringa fastighetsbolaget, TV-bolaget eller kommunen för att höra efter om det är riktigt att kontroller genomförs i den fastighet där du bor.
 • Om de ändå fått göra en kontroll som du själv inte beställt eller fått meddelande om att det ska ske och de vill ha betalt, be dem att lämna bostaden och att de ska skicka en faktura. Lämna aldrig ditt kort eller din kod för att betala direkt. Inte ens om man räcker fram en dosa för betalning. Det finns inga fastighetsbolag eller TV-bolag som kräver betalning på plats. Ring polisen.
 • Köp aldrig varor som säljs genom hemförsäljning. Om det är intressant, be att de kommer tillbaka när du har någon med dig som hjälper dig att bedöma om det verkar ärligt eller inte.

En obekant tar kontakt i trapphus eller hiss
Ibland kan en obekant person finnas i ditt trapphus eller gå med dig in i hissen. Om de börjar veckla ut en karta för att få en vägbeskrivning eller vecklar ut en tidning för att diskutera en annons eller artikel så ska du se till att personen inte kan komma åt din handväska eller plånbok. Lägg din hand över väskans lås eller på fickans mynning.

En obekant ringer till dig
Det finns personer som vilseleder genom två steg. Först ringer de och påstår att de behöver göra ett besök hos dig för att kontrollera vatten, brandskydd, el, värme i bostaden eller anslutningen till din TV. De påstår också att de är från hemtjänst eller en vårdinrättning. De kan också hävda att du vunnit på ett lotteri. Kort efter samtalet, ringer det på dörren. De som står där är obekanta för dig, men de hänvisar till det tidigare telefonsamtalet och att besöket är avtalat.

 • Om den som ringer dig är obekant, be att få telefonnumret. Kontrollera telefonnumret och ring tillbaka. Om det inte stämmer, så ignorera händelsen.
 • Var extra uppmärksam om det ringer på din dörr strax efter och följ de tidigare råden även för obekanta som ringer på din dörr.

Det finns också bedragare som försöker få dig att tro det är en gammal vän eller släkting som ringer. Efter lite trevligt inledande samtal så vill man låna pengar. Skälet är ofta att man skyndsamt behöver en summa för att betala handpenning, betala en hemresa eller någon form av vård. Du uppmanas att sätta in pengar på ett konto.

 • Lägg på luren när någon obekant ringer och vill låna pengar.
 • Om du är osäker, lägg på och ring själv upp.

Vinst på lotteri
Det finns en grupp bedragare som använder lotterivinst för att vilseleda dig. Det börjar alltid med ett telefonsamtal som informerar dig om att du vunnit men att man behöver uppgifter om ditt kontokort för att kunna överföra vinsten. Strax efter samtalet ringer det på dörren och man hänvisar till telefonsamtalet innan. Man uppger att man behöver både kontokortet och koden för att kunna föra över vinsten. För att kunna slutföra denna process måste personen gå ned till bilen. Personen kommer aldrig tillbaka, utan tömmer ditt konto.


Det allra bästa skyddet mot bedrägerier är:

 • Lämna aldrig ut personuppgifter eller kontouppgifter vare sig på telefon eller vid besök.
 • Lämna aldrig över legitimation eller ditt bankkort och din kod till någon annan person.
 • Släpp aldrig in en obekant person utan att kontrollera behörighet. Du kan be personen komma tillbaka för att få tid att kontrollringa det företag de säger sig komma från, till exempel sjukvården eller fastighetsskötaren.
 • Tveka aldrig att lägga på luren eller stänga dörren om du känner oro.
 • Kom ihåg - du behöver inte ens öppna dörren om du känner att något är fel.

Vart ska jag vända mig om jag behöver hjälp?
Polisen
Ring 112 om det är akut.
Besök en polisstation eller ring 114 14 om situationen inte är akut. Där kan du göra en polisanmälan, tipsa polisen eller rådgöra vad du ska göra om du misstänker att du råkat ut för ett bedrägeri.

Brottsofferjouren
Ring 0200-21 20 19 som förmedlar till din närmaste brottsofferjour.

Socialtjänsten
Socialtjänsten i din kommun har ett stort ansvar att hjälpa personer som blivit utsatta för brott och deras anhöriga.

Vårdcentralen
Ring din närmaste vårdcentral.

Spärra
Hur man gör för att spärra bankböcker, kontokort med mera varierar mellan
olika banker. Ring din bank eller Polisen på nummer 114 14 för information.
Polismyndigheten, nationellt bedrägericenter i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och 

Sidan uppdaterad 11 januari 2018