Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Hemtjänsten har haft inbrott

Hemtjänsten har haft inbrott

Höganäs Omsorg AB, kommunens omsorgsbolag, har i en av kommunens fyra hemtjänstområdens lokaler, hemtjänstområde söder, haft en stöld av bostadsnycklar någon gång under natten till torsdagen den 11 januari 2018.

Uppdatering 2018-01-15 klockan 11.30

Natten till måndag har varit utan incidenter.

Så här säger Inger Offesson Persson, tillförordnad VD Höganäs Omsorg AB:
- Vi har haft en allvarlig situation att hantera sedan torsdag och vår främsta prioritet har varit, och är, att brukarna i det drabbade området ska känna sig trygga i sina hem. Därför har vi kraftsamlat med extraresurser och agerat så snabbt det varit möjligt. Vi är mycket tacksamma för de insatser som vår kompetenta och duktiga personal, särskilt inom hemtjänsten, har utfört samt för ett gott samarbete med polis, väktarbolag, larmmottagning, fastighetsägare och låssmedsföretag. Tillsammans har vi haft ett gemensamt fokus på trygghet och en av de prioriterade uppgifterna har varit att byta ut låsen snarast. Samtliga lås, där det varit möjligt, än nu utbytta. Nu fortsätter arbetet framåt och under veckan kommer vi bland annat skicka ut information kring utbetalning av ersättning till de som valt att ordna byte av lås på egen hand.

Det tillfälliga telefonnumret finns tillgängligt resten av veckan 073-435 74 90. Information om hur utbetalning av ersättning för låsbyte kommer läggas ut som nyhet senare under denna vecka samt skickas ut till brukare som valt att byta lås på egen hand.

Uppdatering 2018-01-14 klockan 17.30

Den mest prioriterade uppgiften för att skapa trygghet hos Höganäs Omsorgs brukare har sedan inbrottet varit att byta ut samtliga lås. Detta är ett arbete som påbörjades tidigt på fredagsmorgonen och har fortsatt under helgen. Detta har resulterat i att mertalet lås nu är utbytta. Den som har frågor är fortsatt varmt välkommen att höra av sig till det tillfälliga telefonnumret 073-435 74 90. Ny uppdatering kommer under måndag den 15 januari.

Uppdatering 2018-01-14, klockan 10.40

Natten till söndagen har varit lugn i hemtjänstområde söder, det vill säga i det avseende att det inte har rapporterats in några incidenter kopplat till inbrottet. Låssmed arbetar under dagen med att komplettera tidigare påbörjat arbete. 

Du som har frågor kan även fortsättningsvis kontakta Höganäs Omsorg via telefonnummer 073-435 74 90.

Uppdatering 2018-01-13, klockan 11.50

Natten till lördag har varit lugn i hemtjänstområde söder, det vill säga i det avseende att det inte har rapporterats in några incidenter kopplat till inbrottet. Låssmederna har, sedan tidigt på lördagsmorgonen, fortsatt det påbörjade arbetet med att byta ut lås hos brukarna.

Du som har frågor kan även fortsättningsvis kontakta Höganäs Omsorg via telefonnummer 073- 435 74 90.

Ny information kommer att läggas ut 2018-01-14 klockan 11.30

Information 2018-01-12

- Vi ser allvarligt på det som hänt men vi har arbetat aktivt för att trygga våra brukare. Vi har bland annat satt in extra securitasbevakning i det berörda området (hemtjänstområde söder), särskilt under kvälls- och nattid, förstärkt bemanningen på området, samt kontaktat samtliga brukar om vad som hänt samt erbjudit kostnadsfritt byte av lås så snart det är möjligt. Kommunens säkerhetsansvarig är informerad och deltar i arbetet, förklarar Inger Offesson Persson, tillförordnad VD Höganäs Omsorg AB. 

Höganäs Omsorg AB uppmanar brukarna att inte släppa in personer utan tjänstekort samt att i de fall de upptäcker något misstänkt att trycka på sina trygghetslarm. Larmmottagningen, är informerade att kontakta polis omgående.

Flertalet låssmeder arbetar sedan tidigt imorse med att byta ut låsen. Det går inte att få exakt tidpunkt för när låsen kommer bytas ut hos respektive brukare men arbetet sker systematiskt och skyndsamt samt fortsätter över helgen. Låssmeden tar kontakt med brukaren och som vanligt påminner vi om att alltid begära legitimation av den som besöker dig. 

Har du frågor kan du ringa socialförvaltningen tillfälliga nummer på 0734-35 74 90.

Sidan uppdaterad 15 januari 2018