Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vad beslutade kommunfullmäktige?

Vad beslutade kommunfullmäktige?

Den 18 april mars fattade kommunfullmäktige bland annat beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta detaljplan för fastigheten Jonstorp 10:5 och antagande av tillägg till taxa för upplåtelse av allmän platsmark till Food Trucks.

 

Syftet med detaljplanen för fastigheten Jonstorp 10:5, delar av centrala Jonstorp, är bland annat att möjliggöra en utökad detaljhandel inom området.

Kommunstyrelsen har utarbetat förslag på tillägg till taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Syftet med tillägget är att möjliggöra för Food Trucks i Höganäs kommun.

Vill du veta mer, hittar du protokoll och kallelser till kommunfullmäktige här.

Sidan uppdaterad 18 maj 2017