Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Kommunstyrelsen har haft möte - är du nyfiken på vad de pratade om?

Kommunstyrelsen har haft möte - är du nyfiken på vad de pratade om?

Den 10 oktober var vi med på kommunstyrelsens möte för att rapportera till dig vad politikerna pratade om. För det vill du väl veta?

Vi vill modernisera Kullens havsbad från fritidshusområde till åretruntboende

Strax norr om Höganäs, precis innan Nyhamnsläge längs havet ligger Kullens havsbad. Precis där den lilla udden sticker ut i havet. Vet du var vi menar? Om inte så kan du se området vi pratar om på kartan här.

Kommunen vill hänga med i utvecklingen och vara en attraktiv boendekommun. Därför vill vi ändra på bestämmelserna för planområdet och modernisera så att området stämmer överens med nuvarande lagstiftning. Det möjliggör att det går att fortsätta omvandla före detta fritidshus till åretruntboende utan att ändra områdets karaktär.

Ändringen av detaljplanen för Kullens havsbad 1:1 har varit ute på granskning mellan den 31 juli och den 28 augusti 2017. Vill du läsa mer om exakt vad ändringen innebär? Då finns det en sida om Kullens havsbad här på vår hemsida.  

 

Miljöavgift kan införas på pappersfakturor

Barnomsorg, renhållning, vatten, ja det är bara några av sakerna de 106 000 fakturor som kommunen årligen skickar ut avser. 73 procent är pappersfakturor och 27 procent är så kallade e-fakturor som skickas via kundens internetbank. Kostnaden för kommunen att skriva ut och därefter skicka en pappersfaktura är 6,38 kronor per faktura medan kostnaden för en e-faktura är 0,95 kronor. Förutom kostnaderna finns det miljömässiga fördelar med e-fakturan och det är även ett led i kommunen vision som arbetar för att "utveckla miljömässig hållbarhet i Höganäs."
 
Avgiften kan bli 20 kronor
Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige som får besluta om det ska läggas till 20 kronor eller inte på varje pappersfaktura som kommunen skickar ut.

P.S.
När vi ändå glider in i pengasvängen så vill vi passa på att tipsa dig om Skattekollen. En ny funktion på vår hemsida där du kan räkna ut hur din skattepengar fördelas inom kommunens verksamheter. Spana in den här!

 

Kunskapsforum föreslås tillhöra
näringslivsavdelningen istället

Idag finns vuxenutbildningen som en del av utbildningsförvaltningen. Men, utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret har sett fördelar med att kanske samordna Kunskapsforum med näringslivsavdelningen istället.

Varför?
Vi ser bland annat verksamhetsvinster med att svenska för invandrare (SFI) utförs av utvecklingscentrum samtidigt som samordningen med näringslivsavdelningen ger mer effektiv ledning och administration. 

Översynen som är gjord visar att en organisatorisk tillhörighet till arbetsmarknads- och näringslivsfrågor är viktig med tanke på de sociala aspekterna och syftet att motverka att individer i kommunen hamnar i ekonomiskt bistånd. Vi tror att den organisatoriska tillhörigheten på näringslivsavdelningen ger de bästa förutsättningarna för att fånga upp vuxenutbildningens behov och utvecklingsmöjligheter eftersom det är viktigt för vuxenutbildningen att vara nära såväl arbetsmarknad, näringsliv som skola. Läs mer om vad vuxenutbildningen arbetar med här.
 

Nationellt och internationellt hästcenter i Kullabygden

Har du hört ryktet att det pratas om ett framtida Hästcenter i Kullabygden? Då har du hört rätt! Vi tänkte berätta för dig var i processen kommunen är. Vi har tillsammans med bygdens ridföreningar och företagare inom hästnäringen satt igång ett gemensamt projekt för att utveckla hästsporten i Kullabygden.

Kan bli ett leaderprojekt
Under oktober månad 2017 kommer styrelsen för "Leader nordvästra Skåne med Öresund" ta ställning till den föreslagna förstudien som är inlämnad och meddela hur stor del av projektet som ska finansieras med offentliga medel. Här kan du läsa mer om vad ett ledarprojekt är.

Projektidén med förstudien är att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt nationellt och internationellt, där skilda intresseorganisationer inom hästsporten kan samarbeta. Målet är att samla olika hästraser och hästinriktningar på en gemensam, lättillgänglig plats och att barn, ungdomar och vuxna ska kunna träffas och utöva sin sport tillsammans.

Ingen annan anläggning kan idag presentera ett sådant brett utbud, anpassat för alla, vilket möjliggör ett mervärde för hela kommunen sett till ökad besöksnäring, ökad varumärkeskännedom och ökad möjlighet för företag i kommunen att erbjuda sina tjänster och öka sin försäljning. Win Win för alla helt enkelt! Nu inväntar vi besked från styrelsen för att sedan ta ställning till hur vi går vidare.

 Fler ärenden som diskuterades

· Kommunstyrelsens månadsrapport.
· Delårsrapport för januari-augusti 2017 för Höganäs kommun.
· Återremiss av förslag till skolstrukturplan.
· Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över revisionens granskning av intern kontroll.
· Antagande av kommunstyrelsens förvaltningars plan för intern kontroll 2018, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen.
· Fastställande av valdistriktsindelning
· Fastställande av valkretsindelning
· Beviljande av planbesked för Fjälastorp 9:1 med flera.
· Godkännande av yttrande över remiss för regional.
· Transportinfrastrukturplan.
· Godkännande av tillägg till markanvisningsavtal avseende Blossalyckan.
· Godkännande av tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal för Sågcrona.
· Godkännande av köpeavtal för försäljning av Mölle14:248
· Regelverk för mobilt bredband till förtroendevaldas Ipad
· Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens utskott samt kommunstyrelsens anmälningsärenden.

 

Vill du veta mer?

Detta är en sammanfattning av några av de ärenden som diskuterades. Vill du veta mer om något ärende? Då kan du läsa hela kallelsen med all information här.

Sidan uppdaterad 10 oktober 2017