Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Otjänligt badvatten i Margreteberg - vi avråder från bad där just nu

Otjänligt badvatten i Margreteberg - vi avråder från bad där just nu

Årets första resultat från badvattenprovtagningen måndagen den 12 juni 2017 var otjänligt för Margretebergs badplats och vi avråder därför från bad där just nu. Halten E. colibakterier var hög i provet. Miljöavdelningen kommer ta ett omprov på badvattnet i Margreteberg torsdagen den 15 juni. Resultatet från detta kommer vara klart måndagen den 19 juni. Först därefter kan det avgöras om vi fortsätter att avråda från bad eller om föroreningen bara verkade vara tillfällig.

Övriga badvattenprov
Övriga badvattenresultat i kommunen verkar bra men slutliga resultaten är inte riktigt klara än.

Vad är orsaken till de otjänliga proven?
Både E. colibakterier och intestinala enterokocker är tarmbakterier som indikerar att badvattnet påverkats av avföring från varmblodiga djur. De exakta orsakerna till de otjänliga provresultaten är svåra att peka ut och kan bero på flera faktorer. Orsaken kan vara att avloppsvatten eller dagvatten släppts ut i anslutning till badet.

Häftiga regn kan skölja med sig större mängd föroreningar än normalt av till exempel djurspillning som når badplatserna via vattendrag eller dagvattenledningar. Stora regnmängder kan även orsaka att avloppsvatten släpps ut från kommunens pumpstationer. Strömmar och vinden kan föra med sig bakterier från passerande båtar som tömmer sina latriner i havet.

Vågar man bada när proverna visar på otjänligt badvatten?
Otjänliga badvattenprov innebär att risken för att drabbas av till exempel magproblem och infektioner ökar och att man bör bada med försiktighet och undvika att svälja vattnet.

Vi avråder djur och barn från att bada vid otjänliga prov eftersom de ofta sväljer vatten när de badar. Människor med öppna sår och nedsatt immunförsvar bör också undvika att bada eftersom bakterierna kan orsaka olika typer av infektioner.

Hur länge kommer vattnet vara otjänligt?
Det går inte att säga, oftast är föroreningarna kortvariga. Klart vatten brukar innebära bra vattenkvalité medan grumligt vatten indikerar att vattnet kan vara otjänligt.

Miljöavdelningen tar kontinuerligt nya prov och kommer att informera genom anslag på badet när vattnet åter är tjänligt.

Sidan uppdaterad 14 juni 2017