Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Samrådsmöte om detaljplan för Höganäs 34:65

Samrådsmöte om detaljplan för Höganäs 34:65, Länkarnas hus

Detaljplanens syfte är att möjliggöra användning av befintligt bostadshus, kallat ”Länkarnas hus” som bostad. Syftet är också att bevara bostadshuset och skydda det mot förändring, eftersom det ingår i det riksintresseområde för kulturmiljö som innefattar gruvtorget med omgivande bebyggelse, vilket speglar Höganäs som tidigare brukssamhälle.

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt regelverk i plan- och bygglagen. Standardförfarande innebär ett något enklare planförfarande.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga i Stationshuset, Järnvägsgatan 8, samt på Höganäs kommuns hemsida. Du är välkommen att boka tid, ställa frågor och dela med dig av dina synpunkter.

SAMRÅDSTID: 19 juni 2017 – 24 juli 2017
SAMRÅDSMÖTE: Torsdagen den 6 juli mellan klockan 17.30 och 19:00 är du välkommen på samrådsmöte i Gruvsalen i Stadshuset (annexet). Representanter från Höganäs kommun kommer att finnas på plats för att diskutera och svara på frågor om planförslaget och planprocessen.

SKICKA SYNPUNKTER SKRIFTLIGEN UNDER SAMRÅDSTIDEN  TILL:
Höganäs kommun, plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller This is an email address. Rätten att överklaga kan annars gå förlorad.

Sidan uppdaterad 19 juni 2017