Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Tänd brasan på rätt sätt

Tänd brasan på rätt sätt

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning, skickas en broschyr med information ut till vedeldande hushåll i kommunen. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. De har utgått från de senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare

-        Det händer tyvärr ofta att miljöavdelningen får klagomål från personer som upplever olägenhet från vedeldning där de bor. Ett sätt att mildra problemen är att elda på ett miljövänligt sätt. I broschyren visas bland annat hur man kan minska utsläppen genom att tända brasan i toppen. Det viktigaste är dock alltid att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. Det handlar också om att tänka på att många små eldstäder inte är avsedda för daglig eller kontinuerlig eldning, säger Max Sambergs, miljöinspektör i Höganäs kommun.

Tre steg för en bättre brasa hittar du här.
Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning

Sidan uppdaterad 9 november 2017