Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Underhållsarbete som påverkar trafiken

Planerat broarbete vid Ingelsträde

Trafikverket vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger Trafikverket om broarna kontinuerligt i Skåne län. Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att de byter kantbalkar, räcken och tätskikt. I Höganäs kommun påbörjas underhållsarbetet vecka 36.

Bro (12-1152-1) över dike längs väg 1423, Ingelsträde, Höganäs

Vad: Betongreparation, tätningsskifte och nytt broräcke.
Påverkan: Avstängd tre veckor, omledning via vägarna 1418-1411-112-1386.
Tidsperiod: Arbetet är planerat att utföras vecka 36-39.

Här och här kan du läsa mer om Trafikverkets underhållsarbeten i Skåne.
 

 

Sidan uppdaterad 7 augusti 2017