Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vad beslutade kommunfullmäktige?

Vad beslutade kommunfullmäktige?

Den 14 december fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att godkänna ett införande av ett kontaktcenter till sommaren 2018.

 

Beslutsunderlaget har tagits fram av kommunledningskontoret, efter avdrag från kommunstyrelsen den 7 juni 2017.

Huvudsyftet med servicecenter är att öka servicen för medborgarna, företagen och föreningarna, genom att avlasta verksamheterna samt att skapa bättre tillgänglighet till den kommunala servicen, genom att utveckla e-tjänster, kommunikation, bemötande och verksamhetskompetens.

Införandet av ett servicecenter kan ske med start 1 juli 2018, i enlighet med redovisat förslag och det blir då 6-8 nya tjänster på centret.

Vill du veta mer, hittar du protokoll och kallelser till kommunfullmäktige här. Observera att protokollet laddas upp på sidan först den 21 december 2017.

Fullständig dagordning hittar du här:

Sidan uppdaterad 15 december 2017