Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vad beslutade kommunfullmäktige den 19 april 2018?

Vad beslutade kommunfullmäktige?

Den 19 april 2018 fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att anta detaljplanen för Mölle 13:125, SCA-stugorna.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet möjliggöra fler semesterstugor samt bevara befintlig stugbebyggelse och natur med kulturmiljövärden. Området det handlar om är de östra delarna av Mölle, precis intill naturreservatet Östra Kullaberg och Natura 2000-område.

Vidare fattade kommunfullmäktige även beslut om en försäljning av Höganäs 34:63-65, fastigheten som i folkmun kallas ”Länkarnas hus”. Huset har under de senaste åren stått tomt, men dessförinnan använts till tillfälligt boende.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2016 att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Höganäs 34:65 för att möjliggöra att bostadshuset kan användas för permanent boende vilket nuvarande detaljplan inte tillåter. Genom att möjliggöra att byggnaden används som bostad ökar värdet för byggnaden och det motiverar att investera i de renoveringsåtgärder som krävs för att bevara huset och senare kunna sälja fastigheten.

Vill du veta mer, hittar du protokoll och kallelser till kommunfullmäktige här. 
Fullständig dagordning hittar du här:


 

Sidan uppdaterad 20 april 2018