Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vad beslutade kommunfullmäktige?

Vad beslutade kommunfullmäktige?

Den 17 maj fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att anta kulturmiljöplanen 2018. Kulturmiljöplanen ska underlätta, effektivisera och bidra till kvalitetssäkring av plan- och bygglovsprocesserna.

Informationen i kulturmiljöplanen är densamma för kommunens handläggare som för lovsökande, exploatörer eller andra som söker efter aktuell information. På så sätt bildas en gemensam plattform. Kulturmiljöplanen är en nätbaserad hjälp som i huvudsak innehåller två delar, områdesbeskrivningar och byggnadsinventeringar. Utöver detta finns information om varsamhet, arkitekturstilar, byggnadsvård och hänvisningar till annan information. Kulturmiljöplanen 2018 ersätter Kulturmiljöplanen från 1993.

Kommunfullmäktige antog även årliga mål för detaljplanering. Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar utifrån en uppdragskatalog, föreslår att det tidigare planprioriteringsinstrumentet ersätts med ett nytt system för årlig uppföljning och utvärdering av planuppdrag och planverksamhet. Genom att definiera tydliga och mätbara mål är förhoppningen att den årliga utvärderingen ska underlättas.

Det övergripande målet är att 15 detaljplaner eller planprogram ska ha antagits fram till tiden för 2019 års utvärdering. Under det övergripande målet sorterar fem delmål som i tur och ordning behandlar bostadsutbyggnad, näringslivsutveckling, utveckling av kommunal service, moderniserings- och bevarandeplaner samt möjligheten att anlita plankonsulter. Syftet med delmålen är att bryta ner det övergripande målet och möjliggöra uppföljning av planuppdragens innehåll och verksamhetens arbetssätt.

Vill du veta mer, hittar du protokoll och kallelser till kommunfullmäktige här.

Sidan uppdaterad 17 maj 2018