Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Nu öppnar ansökan till våtmarkssatsningen 2018

Nu öppnar ansökan till våtmarkssatsningen 2018

Från och med den 1 mars kan du som lokal aktör börja söka medel från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning för att anlägga och restaurera våtmarker. Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. Satsningen ska också minska övergödning och klimatpåverkan, öka biologisk mångfald och klimatanpassning. Under tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker.

Sök pengar nu och kom igång med våtmarksprojektet i år
Det kommer att vara två ansökningsomgångar för våtmarksprojekt som ska starta under 2018. Den första har sista ansökningsdatum 10 april 2018 och den andra 1 oktober 2018. Söker du i första ansökningsomgången har du chans att få beslut om pengar innan sommaren och kan hinna starta projektet under grävsäsongen.

Bidrag för att ta fram kunskapsunderlag
Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag även attb kunna ges för att göra kunskapsunderlag, förstudier och ta fram underlag för till exempel de miljöbalksprövningar som kan behövas.

Vem kan komma med projektidé?
Initiativ till projekt kan tas av kommunen, föreningar eller andra lokala aktörer. Projekten genomförs i kommunens regi eller av lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Kommunen är alltid ansvarig för ansökan – från registrering till slutrapportering.

Länsstyrelsen beslutar och ger stöd i ansökningsprocessen
Länsstyrelsen stödjer kommunerna i arbetet med ansökan. Kontaktpersoner finns på alla länsstyrelser och i vissa län finns särskilda våtmarkssamordnare. Det är också länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som får bidrag.

Ansökningarna görs inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen, och bidrag kan ges upp till 90 procent av de bidragsberättigade kostnaderna.

Läs mer om Våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats. Där hittar du även kontaktuppgifter till LONA-samordnaren på Länsstyrelsen i ditt län. 

Sidan uppdaterad 6 mars 2018