Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vi hanterar vår ekonomi ansvarsfullt

Vi hanterar vår ekonomi ansvarsfullt

Höganäs kommun hanterar årligen cirka 44 000 fakturor till ett värde av en dryg miljard. Av dessa är det ytterst få som innehåller brister som gör att pengar läcker ut ur kommunen. 99,93 procent av värdet på alla fakturor hanteras korrekt och det är ett strålande resultat.

Samtliga transaktioner under en treårsperiod har Refero revison AB undersökt och det är första gången vi gör en heltäckande analys. Revisionen omfattar åren 2013-2015, cirka 132 000 transaktioner till ett värde av närmare 3,3 miljarder kronor gjordes. De 811 fakturor som revisionen hittade fel i, har rättats till. De fel som upptäckts beror framförallt på att det är komplicerat att göra rätt momsavdrag. När vi köper utbildningsplatser eller vård- och omsorgsplatser, kan man beräkna olika momsavdrag och det är ibland där det brister.

Ansvarsfull hantering
Det är viktigt att kommuninvånarna känner att vi hanterar skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt. Syftet med den här revisionen är att hitta och täppa till brister i hanteringen av fakturor. Resultatet visar att vi håller mycket god kvalitet tack vare att vi jobbat med att utbilda personalen, säkra rutiner och informera våra medarbetare.

Sidan uppdaterad 9 oktober 2017