Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vi kommer att nå visionsmålet redan 2020 – då beräknas vi vara 27 500 invånare

Vi kommer att nå visionsmålet redan 2020 – då beräknas vi vara 27 500 invånare

De senaste siffrorna från den 6 februari, visar att vi nu är 26 190 som bor i Höganäs kommun. Målet om att vara 27 500 bofasta till 2025 ser alltså ut att kunna nås redan fem år tidigare.

- Att prognosen visar att vi når vårt mål redan 2020 är fantastiskt tycker jag. Höganäs växer, och växer med förstånd. Allt fler får upp ögonen för oss, som en bra kommun att bo, leva och verka i, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande.


Befolkningsökningen har legat på en hög nivå de senaste åren och under 2017 blev vi omkring 325 fler. Främst är det helsingborgare som valt att flytta till kommunen.
För att ökningen ska vara praktiskt möjlig handlar det om att bland annat utveckla bygdens besöksnäring, kunna garantera bra äldreomsorg och utbildningsmöjligheter, att fler bostäder byggs, skapa fler jobb och ett blomstrande näringsliv med ständig fokus på hållbarhet.

-  Det är självklart glädjande och bra på många sätt att vi blir fler. Samtidigt som de ställer krav på oss. Vår kommunala service måste anpassas till att kunna serva alla på ett fortsatt bra sätt. En del i detta är att kontakten med kommunen ska vara enkel och smidig, säger Herman Crespin, kommunchef.


Kommunen sätter nu ett nytt befolkningsmål till 2025, då är den nya prognosen 30 000 invånare.

Sidan uppdaterad 8 februari 2018