Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur

Kommunen ansvarar för väghållningen och trafikplaneringen inom tätorterna i Höganäs kommun. På dessa sidor hittar du information om gator, väghållning, parkering och allmänna kommunikationer. Du kan också få veta när gator och trottoarer städas och hur länge det dröjer innan snöröjningen kommer

Du hittar även information om ombyggnad och utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar, lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, och hur du går tillväga för att söka tillstånd för tillexempel torghandel. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Det innebär bland annat att du måste se till att växtlighet inte sticker ut och skymmer sikten för trafikanterna eller försvårar för den som vill ta sig fram på trottoaren.

Om du har en hörntomt får dina växter inte växa högre än 80 cm 10 meter in från korsningen åt båda håll. Växer dina växter ut över tomtgränsen måste den fria höjden vara minst 4,6 meter över körbana, samt 3,2 meter över cykelväg och 2,5 meter över gångbana.

Vid vinterväglag är det ditt ansvar att halkbekämpa gångbana eller trottoar längs din tomtgräns. Du kan hämta saltblandad grus i egen spann vid kommunens förråd (Brännerigatan 20), öppettider 07.00-16.00.

Sidan uppdaterad 27 april 2017

Kontakt

 • Stadsmiljöavdelningen
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  042-33 75 50

  Journummer (ej kontorstid)
  Gator och vägar
  042-34 36 00