Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola

Utbildning och förskola

I Höganäs kommun tar vi hand om hela barnet hela vägen. Här finns sex kommunala grundskolor och förskoleverksamhet för barn i åldern ett till fem år. Vi har en gymnasieskola och en vuxenutbildning. Här kan du bland annat söka barnomsorgsplats, läsa om elevhälsa eller regler för att få skolskjuts.

E-tjänster

I vår e-tjänstportal kan du som vårdnadshavare till barn i förskola, grundskola eller gymnasium i Höganäs kommun logga in i lärplattformen Fronter och ta del av information som rör ditt barn. Du kan även ansöka om förskoleplats eller ändra din ansökan. Är du gymnasieelev är det här du ansöker om gymnasiebusskort.

 

 • Ny rutin gällande publiceringsmedgivande

  Från och med detta läsår har kommunen lanserat en ny rutin gällande publiceringsmedgivande för alla elever och barn från förskolan upp till gymnasium. Alla barn och elever kommer då automatiskt vara godkända om man som vårdnadshavare inte går in och gör en ändring i vår nya e-tjänst. E-tjänsten heter Publiceringsmedgivande och man hittar den på www.hoganas.se > Mina sidor. De ändringar man gör här gäller endast innevarande läsår, vilket innebär att man måste förnya dessa förändringar varje läsår. Barn och elever med skyddad identitet omfattas inte av medgivandet då dessa redan från början inte får publiceras på något sätt.

  Publicerad 16 augusti 2017
 • Ny rutin för frånvaroanmälan för grundskola och gymnasium

  Nytt från i höst är att vi kommer att använda tjänsten Skola 24 för närvaro-/frånvarohantering i grundskola och gymnasium. Som vårdnadshavare kan du logga in med Bank ID via e-tjänsten ”Skola – registrera frånvaro”. Denna hittar du på www.hoganas.se > Mina sidor. Väl inloggad i Skola 24 kan du även skapa ett konto för att kunna använda Skola24 MobilApp. Gällande frånvaroanmälan så har vi dessutom lanserat ett kommunövergripande nummer där man kan sjukanmäla sina barn. Vänligen ha barnets 10-siffriga personnummer i beredskap. Efter kl. 12:00 gäller frånvaroanmälan för nästkommande dag. Frånvarotelefonnummer 0515-777 020

  Publicerad 9 augusti 2017
 • Information om busskort

  Elever som väljer att gå i gymnasiet i en annan kommun, eller som går på Kullagymnasiet och har minst 4,2 km till skolan har rätt till busskort, i form av läsårskort som gäller i hela Skåne med Skånetrafikens bussar och tåg. Vill du ansöka om busskort gör du det numera digitalt via vår e-tjänstportal. Det är endast vårdnadshavare som kan söka åt eleverna. Detta gör i vår e-tjänst med bank ID.

  Publicerad 10 juli 2017
Föregående1234567...

Sidan uppdaterad 4 april 2017