Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Bygga, bo och miljö Boende Boendemiljö Djur och lantbruk Vilda djur och skadedjur som stör

Vilda djur och skadedjur som stör

Djur som ofta upplevs som störande kan vara kråkfåglar, duvor och måsar, insekter, vildkaniner samt råttor och möss.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse.

Om du bor i villa bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma (oftast ingår detta i hemförsäkringen)

Mata fåglar på rätt sätt

Undvik att lägga ut fågelmat på marken. Det bästa sättet är att sätta upp ett fågelbord i trädgården eller på din gård. Fågelbordet bör vara utformat så att bara småfåglar kan komma åt maten och inte förorenar det med spillning. Tänk på att vårdslös matning kan göra att större fåglar och råttor lockas dit. Om matningen orsakar problem för omgivningen får du inte fortsätta.

Tänk också på att det finns olika regler för fågelmatning om du bor i lägenhet. Till exempel kan det vara så att din hyres- eller fastighetsvärd inte tillåter att du matar fåglar på balkongen eller fönsterbrädan.

Kråkfåglar och måsar

Kråkfåglar och måsar kan upplevas som störande när de uppträder i stora kolonier eller när de byggt bo på ställen som är fel i människans ögon. Fåglarna är dock ett naturligt inslag i miljön och en fågelkoloni räknas inte som en olägenhet enbart för att den låter. Detta stöds av en dom i Miljööverdomstolen.

Skadedjur i hyreslägenhet

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet ska du tala med din hyresvärd. Om hyresvärden vägrar att göra något åt problemet kan du vända dig till miljöavdelningen i Höganäs kommun.

Om det är tydligt att det är du som är ansvarig för att ohyran kommit in i bostaden, till exempel om du tagit in möbler angripna av skadedjur, kan hyresvärden kräva dig på ersättning i efterhand för saneringskostnaderna.

Skadedjur i eget hus

När det gäller de vanligaste arterna av skadedjur, som till exempel insekter, råttor eller möss, kan du som villaägare ofta lösa problemet genom att vända dig till ditt försäkringsbolag. Det brukar ingå en skadedjursförsäkring i villaförsäkringar.

Kommunjägare

Ibland kan ett problem behöva lösas snabbt för att inte allvarliga skador ska uppstå. Till exempel råkbon i skorstenar eller kaninbon som hotar att underminera byggnader. I sådana fall behövs ibland hjälp av en jägare.

Höganäs kommun har avtal med ett antal personer som har jägarlicens och tillstånd från Polisen att avlossa skott i tätorter. Reglerna för jakt varierar beroende på vilken djurart det handlar om och det är inte säkert att jägarna kan lösa alla problem.

Tänk på att om kommunjägarna tar på sig ett uppdrag så tar de oftast betalt för tjänsten.

Du kan komma i kontakt med kommunjägarna genom markbyggnadsavdelningen, telefon 042 - 33 73 65 eller 042 - 33 72 47.

Sidan uppdaterad 12 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information