Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Bygga, bo och miljö Boende Boendemiljö Luften utomhus

Luften utomhus

Vi övervakar luftkvaliteten i Höganäs regelbundet. Mätstationen är placerad 2,7 meter från marken mittemot Tivolihuset. I stationen mäter vi halterna av PM 10 och kvävedioxid.

Luftkvalitet

Vi mäter regelbundet luftföroreningarna i Höganäs tätort. Vi mäter under hela året och jämför resultaten mot de gränsvärden och miljökvalitetsnormer som gäller. De största källorna till luftföroreningar i Höganäs är trafik samt uppvärmning med olja och ved.

Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av bostadens ventilation eller material i byggnaden. Förekomst av ädelgasen radon kan vara ett hälsomässigt problem i bostäder.

Partiklar mindre än 10 μm kallas PM 10

PM står för particulate matter det vill säga materia i form av partiklar.

2014 var årsmedelvärdet för PM 10 i Höganäs 20 μg/m3. Under vinterhalvåret 2014/15 var det 19 μg/m3. Årsmedelvärdet enligt miljökvalitetsnormen är 40 μg/m3 och årsmedelvärdet i miljömålet är 20 μg/m3. Nya siffror kommer i slutet av 2016.

PM 10-halterna stiger kraftigt i gatunivåer mellan februari och maj. Det beror på att partiklar som samlas på grund av vägslitage och sandning under vintern virvlas upp av trafiken när vägarna torkar upp under våren.

Kvävedioxid

2014 var årsmedelvärdet för kvävedioxid i Höganäs 9,2 μg/m3. Under vinterhalvåret 2014/15 var det 10 μg/m3. Nya siffror kommer i slutet av 2016.

Kvävedioxid (NO2) är en gulbrun gas med irriterande lukt. Vid all slags förbränning bildas kvävemonoxid, dels ur luftens syre och kväve, dels ur kvävet i bränslet. I luften reagerar kvävemonoxid med syre och bildar kvävedioxid. Denna kan i sin tur reagera med vattenånga och bildar då salpetersyra, HNO3 som bidrar till försurningen.

Starta inte med kall motor

Undvik att starta bilen när motorn är kall. En motorvärmare är en bra investering. Den gör motorn varm och minskar bränsleåtgången, vilket i sin tur minskar avgaser och utsläpp. Det tjänar både miljön och plånboken på.

Tomgångskörning

I Höganäs kommun får du tomgångsköra, det vill säga hålla igång motorn i ditt stillastående motordrivna fordon, i högst en minut. Undantaget är om du befinner dig i en trafikkö med ditt fordon.

Sidan uppdaterad 2 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information