Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Miljö och energi

Miljö och energi

Här kan du läsa om hur du kan påverka vår miljö i positiv riktning och minska negativ klimatpåverkan. Du kan även hitta information om badvatten, buller, miljöskydd och livsmedel och allt annat som miljöavdelningen och miljötillsynsnämnden ansvarar för.

Miljöskydd

Biltvätt, buller och luftkvalitet, djur och lantbruk, farligt avfall, förorenad mark, kemikalier, köldmedia för privatpersoner

Enskilt avlopp och enskild brunn

Här hittar du information om vad som gäller för enskilt avlopp och enskild brunn.

Livsmedel och hälsoskydd

Livsmedel, livsmedelsinspektioner, matförgiftning, badvattenkontroll, legionella, radon

Energi

Produktion av värme och varmvatten för bostaden utgör en stor del av hushållets energianvändning och kostnader.

Avfall och sophantering

Avfalls- sophämtnings- och återvinningsfrågor besvaras av kundservice på telefon 042-337500.

Miljöarbete

Kullahalvöns natur, miljötips till hushåll, miljöstipendium, miljöprogram, klimat, solkarta, sotning

Sidan uppdaterad 20 februari 2018

Kontakt

 • Miljöavdelningen
  Miljöavdelningens expedition
  042-33 72 84

  Telefon- och expeditionstid
  10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

 • Anneli Gille
  Miljöchef
  042-33 75 35