Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Miljö och energi Buller och luftkvalitet

Buller och luftkvalitet

På de här sidorna kan du läsa om buller och luftkvalitet.

Buller

Ljud som kan uppfattas som störande räknas som buller. Vad som upplevs som störande beror på vem man frågar. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån en byggnad, till exempel från fläktar, hissar eller tvättstugor. I Höganäs finns ingen speciellt bullrande industri.

Luftkvalitet

Vi mäter regelbundet luftföroreningarna i Höganäs tätort. Vi mäter under hela året och jämför resultaten mot de gränsvärden och miljökvalitetsnormer som gäller. De största källorna till luftföroreningar i Höganäs är trafik samt uppvärmning med olja och ved.

Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av bostadens ventilation eller material i byggnaden. Förekomst av ädelgasen radon kan vara ett hälsomässigt problem i bostäder.

Sidan uppdaterad 18 juli 2017

Kontakt

 • Miljöavdelningen
  Miljöavdelningens expedition
  042-33 72 84

  Telefon- och expeditionstid
  10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00

 • Maria Fänge
  Miljöinspektör
  042-33 72 86