Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Miljö och energi Solkartan

Solkartan

Solenergi är en ren, förnybar energikälla och intresset för solenergi har ökat allt mer. Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på. Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller.

Visa kartan i större format

Bra att veta för dig som funderar på solceller på din fastighet

Vill du veta mer om att installera solceller på din fastighet, klicka här.

Solseminarium 2016

Filmer och presentationsmaterial från seminariet hittar du här.

Så här har vi tagit fram kartan

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år. Som underlag till kartan har vi använt en 3D-modell från 2010 där vi tar hänsyn till skuggning från t.ex. vegetation eller objekt på taken som skorstenar och ventilationstrummor. Den angivna takytan kan avvika något mot den verkliga ytan då vi använt en schablonmässig lutning på samtliga tak.

För frågor och mer information om solkartan kontakta geodataavdelningen. Kontaktinformation hittar du i kontaktfältet till höger.

Så här fungerar kartan

Du kan söka fastigheter efter adresser eller fastighetsbeteckning, alternativt använda zoomverktyget och sedan klicka på taken. Färgskalan på taken och siffrorna i informationsrutan visar hur solenergin fördelas över ytan.

Sidan uppdaterad 31 augusti 2017

Kontakt

 • Energirådgivning
  042-10 50 00
 • Bygglov
  Plan- och bygglovsavdelningen
  042-33 71 00

 • Solkartan
  Geodataavdelningen
  042-33 71 00