Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Vi har alla olika förutsättningar och våra behov ser olika ut beroende på situation och var vi befinner oss i livet. På dessa sidor kan du läsa mer om den hjälp du kan få med exempelvis ekonomi, äldreomsorg, familj och familjerelationer, stöd i vardagen, missbruk och våld.

Äldreomsorg och senior

Särskilt boende, trygghetsboende, korttidsboende, hemtjänst, hjälp i hemmet, bostadsanpassning, träffpunkter och matsedlar.

Funktionsnedsättning

Boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, resor och transporter, personlig assistans och ledsagarservice.

Barn, ungdom och familj

Stöd till familj, misstankar om barn som far illa, ung och mår dåligt, ungdomstjänst och ungdomsmottagning.

Socialt och ekonomiskt stöd

Försörjningsstöd, bidrag till bostadsanpassning, budget, skuld- och hyresrådgivning, god man, förvaltare, dödsfall och begravning.

Hälso- och sjukvård

Förebyggande arbete, rehabilitering, hjälpmedel, hemsjukvård, demensvård och tandvård.

Socialjour

Kontaktuppgifter till socialjour, kristeam, brottsofferjour och övriga journummer.

Sidan uppdaterad 23 april 2018

Kontakt

 • Höganäs Omsorg AB
  042-33 71 00

  Centralgatan 20
  263 82 Höganäs
 • Socialförvaltningen

  Centralgatan 20
  263 82 Höganäs

  Individ- & familjeomsorg
  Reception
  042-33 71 28
  Fax 042-33 75 71

  Receptionen är öppen vardagar 08.00-12.00, 12.45-16.45