Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Omsorg och stöd Tillgänglighet

Tillgänglighet

Här kan du se hur vi arbetar med tillgänglighetsarbete i Höganäs kommun. Här finns även tillgänglighetsguiden med beskrivningar av kommunala och privata verksamheter i Höganäs.

Tillgänglighetsguiden

I tillgänglighetsguiden kan du se hur tillgängliga kommunala och privata verksamheter är.

Höganäs Sportcenter

Höganäs Sportcenter arbetar aktivt på att kunna erbjuda god tillgänglighet i form av generösa öppettider och goda omständigheter för besökare med funktionshinder.

Tillgängliga badplatser

Kvickbadet som ligger i centrala Höganäs och Lisas brygga, en av badplatserna i Viken, och Farhultsbadet är tillgänglighetsanpassade.

Lekplatser

Ingen lekplats finns för närvarande med full tillgänglighet, däremot finns det utförlig beskrivning över alla befintliga lekplatser. Arbete och planering pågår för att få fram tillgänglighetsanpassade lekplatser.

Kullaleden - "Kulla-Rulla"

En tillgänglighetsanpassad led finns i anslutning till Kullaleden. Leden kallas ”Kulla-Rulla” och sträcker sig från Mölle till Lerberget och längs gång- och cykelvägen från Höganäs till Kattarp. Totalt är leden cirka 30 kilometer. En lite tuffare sträcka mellan Jonstorp och Stenbrottet i Svanshall är också inplanerad och beräknas vara färdigställd under våren 2015.

Offentliga toaletter

Här kan du se när de offentliga toaletterna i kommunen är öppna. Både de som är handikappanpassade och övriga toaletter.

Goda exempel

Idag finns bra exempel på god tillgänglighet runt om i Höganäs. Här kan du se hur Höganäs Bibliotek, Höganäs Sportcenter och Höganäs Saluhall arbetar med tillgänglighet

Sidan uppdaterad 31 maj 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information