Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Omsorg och stöd Akut hjälp och journummer

Akut hjälp och journummer

Om du behöver omedelbar hjälp i samband med en akut nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö ska du ringa SOS Alarm på nödnumret 112.

Om du behöver akut hjälp för dig eller din familj eller om du är orolig för att någon annan far illa kan du vända dig till socialförvaltningens reception. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.

Vardagar klockan 8.00-16.00: 042-33 71 00
Vardagar klockan 16.00-17.00:
 042-33 71 28

Efter kontorstid: Kontakta socialjouren via 042-10 68 69.
Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare. För öppettider med mera se fliken "socialjour och akut hjälp" här nedan.

Socialjour och akut hjälp

Om du behöver akut hjälp för dig eller din familj eller om du är orolig för att någon annan far illa kan du vända dig till socialförvaltningens reception. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.

Telefon: 042-33 71 28
Öppettider: Måndag-fredag klockan 08.00-12.00 och 12.45-16.45.

Socialjouren
På socialjouren kan du få hjälp med akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Telefon: 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Öppettider:
Måndag-torsdag klockan 17.00-24.00
Fredag klockan 17.00-02.00
Lördag klockan 10.00-02.00
Söndag och helgdag klockan 10:00-24:00 (om helgdagen inträffar på en fredag eller lördag har socialjouren öppet till 02:00).

 

Övrig tid
Telefon: 112

 

Brottsofferjour

Brottsofferjouren i Helsingborg är till för att stötta och hjälpa dig som har drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot. Brottsofferjouren i Helsingborg är en ideell verksamhet som riktar sig till invånare i Helsingborg, Höganäs och Bjuv.

Telefon: 042-13 37 00
Webbplats: Brottsofferjouren

Familjefridsjour

Blir du misshandlad, hotad eller kränkt? Känner du någon som är utsatt? Det finns hjälp att få för dig som är drabbad av våld i nära relationer, oavsett om du är barn eller vuxen.

Om du befinner dig i en omedelbar nödsituation och behöver hjälp omgående – ring SOS Alarm, telefon 112.

Socialförvaltningens vuxenenhet
Under kontorstid på vardagar tar receptionen på socialförvaltningens vuxenenhet hand om akuta ärenden. 

Telefon: 042-33 71 28
Öppettider: Måndag-fredag klockan 08.00-12.00 och 12.45-16.45.

Familjefridsjouren i Höganäs
Familjefridsjouren i Höganäs hjälper dig som är, har varit eller hotas att bli utsatt för våld i nära relation samt sexuella övergrepp. Här kan du få stöd, hjälp och skydd. Vi erbjuder samtal både enskilda samt i grupp. Erbjuder även anhörigträffar. Alla som arbetar i verksamheten har tystnadsplikt.

Telefon: 042-34 02 07
Webbplats: Familjefridsjouren.se

Helsingborgs kvinnojour
Helsingborgs kvinno- och tjejjour erbjuder individuell hjälp till varje kvinna. Här kan du få hjälp genom lösningsfokuserade, stöttande och konsultativa samtal, både via mail och telefon samt på plats i deras lokaler. Du som kontaktar kvinnojouren är givetvis anonym, och alla har tystnadsplikten.

Telefon: 042-18 15 10
Webbplats: Helsingborgs kvinnojour       

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även du som är anhörig eller vän är välkommen att ringa. Det är öppet dygnet runt och samtalet kostar ingenting. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Webbplats: Kvinnofridslinjen  

Kristeam

Om det inträffar en akut kris, olycka eller katastrof i Höganäs kommun, eller där kommunens invånare är inblandade och psykosocial hjälp behövs, finns ett kristeam som kan samlas och agera snabbt. Kristeamet arbetar utifrån metoden för krisberedskap POSOM som är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.

POSOMs ledningsgrupp i Höganäs kommun består av företrädare från socialförvaltningen, räddningstjänsten, polisen, primärvården samt kyrkan. Gruppen ska kunna agera som lednings- och insatsgrupp vid oförutsedda större kriser och händelser, där personer i olika faser av kris och chock behöver tas om hand och ges stöd och hjälp.

Kristeamet POSOM nås via Räddningstjänsten på telefonnummer 042-33 73 00. I nödsituation ring 112.

Akuta psykiska problem

Om du eller någon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig en psykiatrisk mottagning. Du som söker vård för lättare psykisk ohälsa eller psykiatriska problem som inte är akuta, hänvisas i första hand till din vårdcentral.

Sjukvårdsrådgivning

Om du eller någon anhörig blivit sjuk kan du ringa telefonnummer 1177 för att rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. 1177 har öppet dygnet runt och nås även på webben.

SOS Alarm

När du ringer nödnumret 112 ska du tänka på att svara på SOS-operatörens frågor:
• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen?
• Vem är du som ringer?
• Vilket telefonnummer ringer du från?

Larmoperatören ser från vilken adress samtalet kommer med hjälp av telefonnumret.  Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer.

 Att tänka på när olyckan har hänt:

 • Behåll lugnet.
 • Om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till, se till att någon tar ledningen.
 • Om DU tar ledningen - skaffa en överblick över situationen och ge därefter order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att vid en trafikolycka varna andra trafikanter.
 • Ge första hjälpen.
 • Håll obehöriga borta.

Alarmera och ordna vägvisning

Övriga journummer

Kommunens journummer
Har du drabbats av en vattenläcka eller fått ett annat akut problem utanför kontorstid? Då ringer du kommunens journummer på telefonnummer 042-34 36 00.

Polisen
Vid ärenden som inte är brådskande ringer du polisen på telefonnummer 114 14.

Räddningstjänsten
Vid ärenden som inte är brådskande ringer du räddningstjänsten på telefonnummer 042-33 73 00.

Ambulansbeställning
Vid ärenden som inte är brådskande beställer du ambulans på telefonnummer 040-676 93 00.

Giftinformationscentral
Vid mindre brådskande frågor om förgiftning och giftinformation ringer du giftinformationen på telefonnummer 010-456 67 00. Vid brådskande och akuta förgiftningar ringer du 112.

Information vid allvarliga olyckor och kriser 
Hit kan du ringa om du vill få eller lämna information om olyckor eller kriser i samhället. Telefonnummer 113 13.

Webbplats: sosalarm.se/11313

Sidan uppdaterad 13 augusti 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information
 • Socialförvaltningens reception

  Vardagar klockan 08.00-16.00:
  042-33 71 00
  Vardagar klockan 16.00-17.00: 
  042-33 71 28 
  Efter kontorstid:
  Kontakta socialjouren via 042-10 68 69. 
  Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.