Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur

Kommunen ansvarar för väghållningen och trafikplaneringen inom tätorterna i Höganäs kommun.

Pågående arbeten och trafikstörningar

Här hittar du information pågående arbeten som kan påverka trafiken.

Trafik och regler

Har kan du läsa om trafikregler, parkering, säkerhet och skötsel av gator.

Torg och allmänna platser

Här hittar du information om allmän mark, hur den får användas och vad du behöver söka tillstånd för.

Parker och natur

Här kan du läsa om skötsel av parker, anläggning, träd, naturvård och grön kvalitetsturism.

Fiber och bredband

Kommunen arbetar för att snabba på utbyggnaden av bredband så att så många som möjligt kan vara uppkopplade.

Kollektivtrafik

Här kan du läsa om om kommunens busslinjer, seniorkort och planerade förändringar i kollektivtrafiken.

Sidan uppdaterad 19 februari 2018

Kontakt

 • Stadsmiljöavdelningen
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  042-33 75 50

  Journummer (ej kontorstid)
  Gator och vägar
  042-34 36 00