Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Uppleva och göra Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet i Höganäs bygger på att ska skapa möjligheter för människor att själva och tillsammans med andra få och bibehålla en så god hälsa som möjligt. Det övergripande målet är att verka för en bättre hälsa för alla samt att uppnå jämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Folkhälsa

Hur arbetar vi med folkhälsa i Höganäs kommun?

Förebyggande arbete

Läs mer om kommunens förebyggande arbete avseende alkohol, narkotika, doping och tobak.

Delaktighet och inflytande

Läs mer om hur barn och ungdomar kan vara med och påverka samt om medborgardialog.

Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram

Sidan uppdaterad 20 december 2017

Kontakt

  • Kultur- och fritidsförvaltningen
    042-33 72 14

    Höganäs Bibliotek
    Köpmansgatan 10
  • Ungdomssamordnare
    042- 33 72 61