Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola

Grundskola

Här kan du läsa mer om Höganäs kommunala grundskolor. Varje skola omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, förskoleklass och grundskola upp till nian. Skolorna är geografiskt uppdelade i olika områden och har varsitt kansli. Varje skola har 350-600 elever och 80-115 medarbetare.

Vilka grundskolor finns det?

Karta över grundskolorna


Klicka här för att komma till en karta över grundskolorna
Gul markör visar kommunal förskola
Grön markör visar fristående förskolaLäs mer om varje skola

Hur ser upptagningsområdet ut för varje skola?

Karta över grundskolornas upptagningsområden


Här ser du en karta över grundskolornas upptagningsområde
Blå markör visar kommunal grundskola
Gul markör visar fristående grundskola 

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola

Kommunen som barnet är i folkbokförd i, ska enligt skollagen, ordna utbildning för alla barn som har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn, inom hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. 


Kommunen avgör hur många som får plats

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev på en skola.

Vårdnadshavarens önskemål och närhetsprincipen

Vårdnadshavarens önskemål om placering på en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder måste kommunen  bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Förtur till skolan

Om barnet har/har haft en placering i förskoleklass på en kommunal förskoleverksamhet har barnet förtur till plats i årskurs 1 på det skolområdet förskoleverksamheten tillhör. Här kan du se vilka föreskolor som tillhör vilka områden.  Ansökan eller byte av skola gör du på en inskrivningsblankett som skickas till den aktuella skolan.

Hur ansöker jag eller byter skola?

Ansökan eller byte av skola gör du på en inskrivningsblankett som skickas till den aktuella skolan.

Har jag rätt till skolskjuts?

Du som har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring skolskjuts.

Kan mitt barn få modersmålsundervisning i grundskolan?

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. För att ett språk ska erbjudas krävs minst fem elever och att lämplig lärare finns att tillgå. Eftersom eleverna kan komma från olika skolor i kommunen sker inte alltid undervisningen på elevens hemskola. Vårdnadshavarna står för transporten till och från modersmålsundervisningen. Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Här kan du läsa mer om modersmålsundervisning i grundskolan.

Hur jobbar Höganäs med elevhälsa?
För att varje elev ska känna sig trygg på sin skola arbetar varje kommunal grundskola med elevhälsa. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT).Teamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa. Arbetet ska, enligt skollagen (2 kap 25 §), främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsans olika funktioner

Sidan uppdaterad 21 november 2017

Kontakt

 • Frånvaroanmälan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Bruksskolan
  042-33 77 91

  Centralgatan 10
  263 38 Höganäs
 • Jonstorpsskolan
  042-33 76 01, 042-33 76 10

  Revavägen 3
  263 71 Jonstorp
 • Lerbergsskolan
  042-33 75 59

  Skördevägen 155
  263 54 Lerberget
 • Nyhamnsskolan
  042-33 76 30

  Eleshultsvägen 24
  263 76 Nyhamnsläge
 • Tornlyckeskolan
  042-33 72 11

  Pål Anders väg 10
  263 34 Höganäs
 • Vikenskolan
  042-33 76 60, 042-33 76 70

  Bokvägen 18
  263 63 Viken