Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola

Grundskola

Här kan du läsa mer om Höganäs kommunala grundskolor. Varje skola omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, förskoleklass och grundskola upp till nian. Skolorna är geografiskt uppdelade i olika områden och har varsitt kansli. Varje skola har 350-600 elever och 80-115 medarbetare.

Vilka grundskolor finns det?

Karta över grundskolorna


Klicka här för att komma till en karta över grundskolorna
Gul markör visar kommunal förskola
Grön markör visar fristående förskolaLäs mer om varje skola

Hur ser upptagningsområdet ut för varje skola?

Karta över grundskolornas upptagningsområden


Här ser du en karta över grundskolornas upptagningsområde
Blå markör visar kommunal grundskola
Gul markör visar fristående grundskola 

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola

Kommunen som barnet är i folkbokförd i, ska enligt skollagen, ordna utbildning för alla barn som har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn, inom hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. 


Kommunen avgör hur många som får plats

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev på en skola.

Vårdnadshavarens önskemål och närhetsprincipen

Vårdnadshavarens önskemål om placering på en viss skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder måste kommunen  bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Förtur till skolan

Om barnet har/har haft en placering i förskoleklass på en kommunal förskoleverksamhet har barnet förtur till plats i årskurs 1 på det skolområdet förskoleverksamheten tillhör. Här kan du se vilka föreskolor som tillhör vilka områden. Ansökan eller byte av skola görs via vår e-tjänst, här.

Hur ansöker jag eller byter skola?

Ansökan eller byte av skola gör du i vår e-tjänst här. E-tjänsten gäller inflyttning, utflyttning, byta grundskola inom kommunen eller byta från kommunal till fristående. Val av förskoleklass görs januari-februari varje år inför att barnen ska börja förskoleklass, här kan du läsa mer.

Har jag rätt till skolskjuts?

Du som har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring skolskjuts.

Kan mitt barn få modersmålsundervisning i grundskolan?

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. För att ett språk ska erbjudas krävs minst fem elever och att lämplig lärare finns att tillgå. Eftersom eleverna kan komma från olika skolor i kommunen sker inte alltid undervisningen på elevens hemskola. Vårdnadshavarna står för transporten till och från modersmålsundervisningen. Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Här kan du läsa mer om modersmålsundervisning i grundskolan.

Hur jobbar Höganäs med elevhälsa?
För att varje elev ska känna sig trygg på sin skola arbetar varje kommunal grundskola med elevhälsa. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT).Teamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa. Arbetet ska, enligt skollagen (2 kap 25 §), främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

 

Elevhälsans olika funktioner

Sidan uppdaterad 5 juli 2018

Kontakt

 • Frånvaroanmälan grundskolan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information