Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Bruksskolan

Bruksskolan

Bruksskolan är en av Höganäs kommuns sex grundskolor med förskolor, förskoleklass och fritidshem. Bruksskolan ligger mitt i staden med närhet till natur, kultur, bibliotek, idrottsanläggningar, havsbad, bussar med mera. Närmaste granne är stadshuset - centralare kan det knappast bli. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare.


Adress: Centralgatan 10, 263 38 Höganäs 
Rektor med områdesansvar 4-9: Kenneth Olsson
Rektor F-3
: Ann Ternstrand 

Studie- och yrkesvägledare: Melker Ledin, tel: 0734-35 74 50

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden.Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här.

Årskurs 1-3

Här hos oss gör vi roliga saker. Titta gärna in och hälsa på! De lägre skolåren är uppdelade i två arbetslag, F+3 samt 1-2.

Årskurs 4-6

Arbetslag B består av mentorer och elever i årskurs 4 - 6. De har sin hemvist i B-huset som också hyser hemklassrum åt årskurs 3. I B-huset finns också skolans matsal, NO-salar, hemkunskap samt skolhälsovården.

Årskurs 7-9

Arbetslag A består av mentorer och elever i årskurs 7 - 9. De har sin hemvist och sitt huvudsakliga arbete i Bruksskolans A-hus som utgörs av den kommunala mellanskolan som invigdes redan 1921 och sedan blev Samrealskola. Huvudbyggnaden innehåller aula och bibliotek, cafeteria, konferensrum, skolexpedition och klassrum för skolår 7 till 9 inklusive bild musik och slöjdsalar.

Bibliotek på skolan

I skolbiblioteket får eleverna tillgång till handledning, faktaböcker, skönlitteratur, IT och andra hjälpmedel för att själva kunna söka fakta och få upplevelser.

Biblioteket är öppet

 • Måndag 08.30 - 14.00
 • Tisdag 08.30 - 14.00
 • Onsdag 08.30 - 14.00
 • Torsdag 08.30 - 14.00
 • Fredag 08.30 - 14.00

Måndag och torsdag är det lunchstängt 11.30 - 12.00. Övriga dagar är det lunchstängt 12.00 - 12.30. Biblioteket är också skolans samlingssal och aula där man kan ha även andra aktiviteter som föreläsningar och evenemang.

Bibliotekskatalog för Bibliotek Familjen Helsingborg Bibliotekskatalog för Jonstorps Bibliotek och övriga folkbibliotek i nordvästra Skåne, arrangemangskalender, öppettider, adresser och kontaktuppgifter, länkar till e-böcker och databaser. Logga in med personnummer (ååmmddxxxx) eller lånekortsnummer plus pinkod (fyra siffror) för att beställa böcker eller förlänga dina lån.

Bibliotekskatalog för Höganäs Skolbibliotek Bibliotekskatalog för Bruksskolan, Jonstorpsskolan, Kullagymnasiet, Lerbergsskolan, Nyhamnsskolan och Vikenskolan. Logga in med personnummer (ååmmddxxxx) eller lånekortsnummer plus pinkod (fyra siffror) för att beställa böcker eller förlänga dina lån.

Brukshallen

Brukshallen är modern, välutrustad och går att dela av med en vikvägg. Här har skolans elever idrottsundervisning. På kvällar och helger hyrs hallen ut till olika föreningar. Uthyrningen sköts av Höganäs sportcenter.

Antal kvm: 650
Föreningar och studieförbund: 230 kr/h
Övriga och för kommersiell verksamhet: 330 kr/h

Elevhälsan på skolan
Elevhälsovårdsgruppen består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt specialpedagoger och ingår i skolans elevvårdsteam. Givetvis har vi tystnadsplikt.

Skolsköterskan

Skolsköterskans roll är att bevara och förbättra elevens hälsa och är en fortsättning på barnhälsovårdens arbete. Elever och föräldrar är välkomna att diskutera elevens hälsa, frågor om mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer. Skolsköterskan arbetar förebyggande och uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök i förskoleklass, år 2, 4 och 7, vaccinationer samt har mottagning för eleverna. Skolsköterskan ska vara ett stöd för elever med funktionshinder eller långvarig sjukdom. Skolläkare kan bokas via skolsköterskan. Skolsköterskan är på skolan må, ti, to och fre.

Norberta Urac Olsson, 042-33 73 16 (skolsköterska)

Kuratorn

Kuratorn är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn arbetar bland annat med psykisk ohälsa i vardagen, håller i tjej och- killgrupper samt medlar i konflikter. Kuratorn värnar om elevernas perspektiv och har eleven i fokus. Kuratorn ska vara observant på hur eleverna känner sig i skolmiljön och uppmärksamma om någon elev mår dåligt. Kuratorn kan ha enskilda samtal med eleven samt gemensamma samtal med både elev och föräldrar. Kuratorn arbetar med frågor om hur man bäst bemöter eleverna och verkar för att skapa en större medvetenhet kring de sociala frågorna på skolan i allmänhet.

 Sandra Björk Buske, 042-33 73 89 (kurator)

Elevråd

Syftet med ett elevråd är att ge eleverna på Bruksskolan möjlighet till ett gemensamt forum där synpunkter, delaktighet och inflytande ges utrymme i frågor kring skolan.

Ämne som tas upp kan vara skolmiljön, både den psykiska och fysiska, informationsutbyten samt trivselhöjande projekt. Vi har tre elevråd, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Elevråden träffas en gång i månaden. Under varje möte skrivs ett protokoll. I början av skolåret väljer varje klass två representanter som sedan får sitta i elevrådet.

Fritidshem
På fritids tar vi vara på personalens kompetens och planerar aktiviteterna utifrån detta. Fritidshemmet samverkar och samarbetar också i största möjliga mån med skolan.

Vid lov anmäler du direkt till fritidshemmet om barnen är sjuka eller stannar hemma.

Forum för samverkan

Föräldrarådet är ett forum för samverkan mellan skolan och representanter från de olika klasserna. I början på läsåret väljs representanter som sedan är med på möten som är 2 gånger per termin. Där tar man upp  diverse olika skolfrågor. I detta forum representeras av skolans rektorer samt  någon pedagog från de olika arbetslagen.

 

 

 

Trygghetsteamet

Här ingår rektor, specialpedagoger, pedagoger, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Träffas 4 gånger/termin och vid behov. Skolans likabehandlingsplaner är dokument där det förebyggande värdegrundsarbetet beskrivs. Utgångspunkten är de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet syftar till att motverka kränkningar och mobbning.

Sidan uppdaterad 14 september 2018

Kontakt

 • Frånvaroanmälan grundskolan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information