Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Elevhälsa

Elevhälsa

Höganäs kommuns kommunala skolor har ett omfattande elevhälsoarbete som stöd och trygghet för sina elever. Arbetet med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §).

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan är en stödfunktion för skolornas (och i begränsad omfattning förskolornas) lokala barn- och elevhälsoarbete. Deras uppgift är att stödja förskolechefer, rektorer, pedagoger, arbetslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. Stödfunktionerna kan till exempel vara språkstöd och kurator. Läs mer i menyn om hur de arbetar.

Kontaktuppgifter till de olika stödfunktionerna hittar du på de kommunala grundskolornas respektive sida kallad Elevhälsan på skolan.

För att veta vilka stödfunktioner som finns på de fristående skolorna hänvisar vi till respektive skola.

Hitta direkt

Akut hjälp
Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa SOS alarm.

Ung och mår dåligt
Här finns samlat information om olika anledningar till att man mår dåligt och om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i situationen.

Stöd till barn och unga - hit kan du vända dig

Blå Kamelen – Stöd till tonåringar och tonårsföräldrar
BUP – Första Linjen
Dyslexiförbundet FMLS
Familjerådgivningen Öresund 
Föräldraföreningen för dyslektiska barn
Föräldraföreningen Talknuten
Föräldrastödet 6 till 12 år
Helsingborgs lasarett
RFSL-ungdom
RFSU
SKED – Skånes kunskapscentrum för Elever med Dyslexi
UMO – din Ungdomsmottagning på nätet
Vårdcentralerna i Höganäs - Delfinen och Sjöcrona

Ängelholms sjukhus
Överviktiga barn

Samarbete genom H-modellen
En samarbetsmodell kring barn och ungdomar med komplex problematik och som har behov av insatser från mer än en verksamhet.

Sidan uppdaterad 21 december 2016

Kontakt