Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Kommunens grundsärskola är placerad vid Tornlyckeskolan.

Gymnasiesärskola

Höganäs kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Istället går eleverna i andra kommuner efter vårdnadshavarnas önskemål.

Mer information kan du få av särskolans rektor.

Sidan uppdaterad 11 november 2016

Kontakt

  • Annika Falck
    Områdesansvarig för Tornlyckeskolan samt rektor för åk 4 - 9 och särskolan.
    042-33 73 05