Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Grundsärskola

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Kommunens grundsärskola är placerad på Tornlyckeskolan.

Sidan uppdaterad 17 maj 2018

Kontakt