Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Modersmål

Modersmål

Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. För att ett språk ska erbjudas krävs minst fem elever och att lämplig lärare finns att tillgå. Eftersom eleverna kan komma från olika skolor i kommunen sker inte alltid undervisningen på elevens hemskola. Vårdnadshavarna står för transporten till och från modersmålsundervisningen.

Vad är modersmålsundervisning?
Modersmål är ett eget frivilligt ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Modersmålsundervisningen ska hjälpa elevernas personliga utveckling och förstärka deras självkänsla.

I kursplanen för modersmål står det vilka mål som eleverna ska uppnå. Här finns också angivet syfte och centralt innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Det finns även kunskapskrav för år 3, 6 och 9.

Betyg i modersmålet
Eleverna får betyg i modersmålet från år 6 till år 9.

Vad krävs för att få delta?
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

 • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråk
För de nationella minoritetsspråken samiska, meänkeli, romani chib, jiddisch och finska, gäller särskilda bestämmelser.

 • Minoritetsspråken ska erbjudas även om det är färre elever än fem som önskar undervisning i dessa.
 • Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från annat land får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Modersmålsundervisning för adoptivbarn
Modersmålsundervisning erbjuds om eleven har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte är elevens vardagsspråk i hemmet.

Anmälan till modersmålsundervisning
Här ansöker du via vår e-tjänst om modersmålsundervisning. Har du inte e-legitimation kan du här anmäla ditt barn till modersmålsundervisning. Anmälan lämnas till din skola senast den 15 april. För elever som flyttar till Höganäs kommun kan anmälan göras under läsårets gång. Anmälan gäller tills platsen sägs upp.

Avsluta modersmålsundervisningen
När ditt barn inte längre ska ha modersmålsundervisning behöver du avsluta genom att anmäla detta. Använd samma blankett som till anmälan.

Sidan uppdaterad 11 maj 2017

Kontakt

 • Tornlyckeskolan
  042-33 72 11

  Pål Anders väg 10
  263 34 Höganäs