Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Särskild undervisningsgrupp Lotsen och Kompassen

Särskild undervisningsgrupp Lotsen och Kompassen

Lotsen och Kompassen är Höganäs kommuns särskilda undervisningsgrupp för elever med behov i årskurs 3-9. Vi erbjuder den enskilde eleven en god inlärningsmiljö tillsammans med kunnig pedagogisk personal.

Alla elever är värda en ny chans om något gått snett i skolgången – en placering i särskild undervisningsgrupp kan vara den chansen.

Vi ger eleven möjlighet att bryta gamla mönster och att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Lotsen och Kompassen lägger stor vikt vid samarbete med elevens hemskola, eftersom eleven fortfarande tillhör sin skolklass.

Våra mål

 • Eleven ska nå kunskapskraven.
 • Eleven ska få individanpassad social träning.
 • Eleven ska tillbaka till sin ordinarie skola - sin så kallade hemskola.

Vi arbetar med

 • Social träning som syftar till att ge eleven det som eleven behöver för att fungera och vara en del i samhället.
 • Lösningsfokus, vilket innebär att vi arbetar med att stärka det som fungerar för varje elev.
 • Undervisning med mycket vuxenstöd, i enlighet med kurs- och läroplanen.
 • Individuellt planerat arbete för varje elev, som i mesta möjliga mån baseras på hemklassens.
 • Enskilda samtal med varje elev där vi diskuterar hur veckan har varit, hur eleven mår och vilka eventuella mål som uppnåtts.
 • Pedagogisk uteverksamhet.
 • Studiebesök på olika arbets­platser och inom olika områden.
 • • Ett nära samarbete med hemmet, hemskolans mentor, rektor och lärare med syfte att eleven skall följa hemskolans undervisning, samt underlätta elevens utskolning tillbaka till hemskolan.

Ansökan

Elevens ordinarie skola, den så kallade hemskolan, ansöker om plats i samråd med skolpsykolog och skolkurator. En antagnings­grupp bestående av rektor, skolpsykolog, skolsköterska och kurator fattar beslut om vilka elever som erbjuds plats i den särskilda undervisningsgruppen. Till ansökan bifogas ett dokument med en fördjupad utredning om elevens situation, samt vad det är hemskolan vill ha hjälp med.

Medarbetare

 • Henrik Larsson - lärare i SO-ämnen för årskurs 4-9. Kunnig inom kost, träning och hälsa.
 • Roger Wolcher - lärare i flertalet skolämnen, med er­farenhet från samtliga skolår. Tekniskt kunnig inom mekaniska områden.

Sidan uppdaterad 17 januari 2017

Kontakt

 • Lotsen och kompassen
  Chef Martin Ling
  042-33 74 15

  Litteraturvägen 2

  Lotsen

  Telefon 042-33 74 64

  Kompassen

  Telefon 042-33 75 76