Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Terminstider grundskola

Terminstider

Enligt skollagen är minsta antalet skoldagar för eleverna 178 dagar, minsta antalet lovdagar 12 och högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare får läggas ut under ett läsår.

Utbildningsnämnden har beslutat om terminstider enligt nedan dokument.

Terminstider läsåret 2017 - 2018

Terminstider läsåret 2018-2019

Sidan uppdaterad 15 augusti 2018