Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Försäkringar

Försäkringar

Det är viktigt att barn och elever känner sig trygga och säkra i förskolan och skolan, likväl som det är viktigt för vårdnadshavare att känna trygghet när barn och elever befinner sig i vår verksamhet.

Höganäs kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Skadeanmälning sker via Protectors hemsida (tryck Anmälan skada, Person och Kommunolycksfall). Avtalet gäller alla barn, elever och ungdomar inom Höganäs kommuns verksamhetsområden.

Sidan uppdaterad 23 mars 2017

Kontakt