Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Vikenskolan

Vikenskolan

Vikenskolan ligger i Viken mellan Helsingborg och Höganäs. Vikenskolan består av en f-9 skola med fritidshem.

På Vikenskolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta barn, elever och föräldrar med respekt för allas lika värde.

Arbetet för både barn och vuxna ska kännas meningsfullt, vara begripligt och den enskilde ska kunna påverka sin arbetssituation.

Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor.

Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling. Ett kvalitetsarbete som hela tiden är en pågående process.

Eleverna och barnen möts av en positiv syn på framtiden där vuxna är goda förebilder som visar på samhällets mångfald och möjligheter. Alla har en medvetenhet kring vikten av en sund livsstil, en fysisk och psykisk hälsa samt vad som stöder en hållbar utveckling. Vi arbetar för att eleverna har inflytande över och kan ta ansvar för sitt lärande.

Vad gör Vikenskolan bra?

 • Elever och personal trivs och är stolta över sin arbetsplats och är goda ambassadörer för enheten tillsammans med nöjda föräldrar.
 • Ett salutogent synsätt präglar verksamheten.
 • Goda betyg med höga meritpoäng efter 9-årig grundskola.
 • Förskolorna har egna inriktningar där de arbetar utifrån de mål som gäller för förskolorna.

Sidan uppdaterad 27 oktober 2017

Kontakt

 • Frånvaroanmälan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Vikenskolan
  042-33 76 60, 042-33 76 70

  Bokvägen 18
  263 63 Viken
 • Charlotta Malmberg
  Rektor 7-9
  042-337675

 • Camilla Jamakosmanovic
  Rektor 4-6
 • Sofia Walka
  Rektor F-3, fritidshem
  042-33 76 73

 • Mary Ståhl
  Förskolechef
  042-337700